fbpx

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Hodepine Norge samler inn og bruker dine personopplysninger, enten du er medlem eller benytter våre tjenester.

Erklæringen gjelder opplysninger som er registrert via:
-Medlemsliste og arrangementer hos Styreweb
-Bruk av nettsiden hodepinenorge.no
-Bruk av facebook-siden til Hodepine Norge
-Bruk av Instagram-siden til Hodepine Norge
-epost til våre adresser hos @hodepinenorge.no
-Chat via Tidio.com

All vår behandling av dine personopplysninger, skjer i henhold til norsk personvernlovgivning.

Behandlingsansvarlig
Det er Hodepine Norge som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som er registrert via de ovenfor nevnte kanaler.
Styreleder i Hodepine Norge har det interne hovedansvaret for innsamlingen og bruken av dine personopplysninger.

Formål
Hodepine Norge behandler opplysninger om deg for å administrere ditt medlemskap, og for å kunne levere våre tjenester til deg som bruker eller registrert medlem.
Eksempler på tjenester er:
Mulighet for chat med lege, få tilbud og informasjon om deltakelse på informasjonsmøter, få svar på spørsmål på epost, Facebook og Instagram, og lage ofte stilte spørsmål om hodepinesykdommer.


Rettslig grunnlag
For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig, så må den være basert på et rettslig grunnlag. De rettslige grunnlagene som er mest relevante for at Hodepine Norge behandler personopplysninger om deg er:
 at det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg
 at du har gitt samtykke
 at det er nødvendig for å overholde lover og regler
 at vi har en berettiget interesse i behandlingen, at behandlingen er nødvendig og at Hodepine Norges interesse ikke oppveies av hensynet til deg

Et samtykke til behandling av personopplysninger, kan når som helst trekkes tilbake.


Medlemsregistrering
Når du registrerer deg som medlem vil vi registrere ditt navn og kjønn, din adresse, evt. epost-adresse, samt ditt mobilnummer og fødselsdato.
Vi vil også be om å få informasjon om hva slags hodepine du har, for å kunne gi deg tilpasset informasjon og for å kunne videreutvikle våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for innsamlingen og den videre bruken av opplysninger om din helse er samtykke fra deg som avgis i forbindelse med at du tegner medlemskap hos oss.

Du kan velge å bli medlem hos oss uten å oppgi informasjon om hodepine.

Vi benytter e-post og SMS som en del av dialogen og oppfølgingen overfor deg.


Arkivering
Medlemslisten til Hodepine Norge er lagret hos Styreweb.
Når du melder deg inn blir du bedt om å samtykke til at vi registrerer og arkiverer de opplysningene du gir oss.

Alle som har rettigheter til å se medlemsliste og arrangementsinfo, har signert taushetserklæring.


Innsamling av data på nettsiden hodepinenorge.no mv.
Det benyttes informasjonskapsler for å måle trafikk på våre nettsider, og for å føre statistikk over hvilke tjenester og artikler som er mest populære og relevante for våre besøkende. Informasjonen brukes til å forbedre nettsidene og tilpasse våre tilbud og tjenester til deg.
Verktøyet vi bruker til dette, er Google Analytics. Ingen av de innsamlede opplysningene på nettsiden brukes til å identifisere deg. Vi kan ikke se hvem du er når du besøker nettsiden vår.

Hvis du likevel ikke ønsker at denne type data skal samles inn fra deg, kan du selv melde deg av denne innsamlingen her:
Google Analytics.


Når du besøker våre sider i sosiale medier, vil personopplysninger om deg bli samlet inn av informasjonskapsler som er plassert der av innehaveren av den aktuelle plattformen, eksempelvis Facebook.
Hodepine Norge vil ikke ha tilgang til personopplysninger som samles inn gjennom slike informasjonskapsler.

Behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS
Epost
Hodepine Norge behandler epost utenfor EU og EØS, hos en tredjepartsleverandør av den tekniske epost-løsningen vi benytter. Disse opplysningene håndteres fra Norge, men er lagret hos Microsoft. Her er deres personvernerklæring.

Behandling av opplysninger om EU- og EØS-borgere i USA er godkjent av Europakommisjonen, gjennom en avtale om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, kalt EU-US Privacy Shield. Videre håndtering av opplysningene foretas fra Norge, med Microsoft verktøy.

Dine helseopplysninger:
Du skal ikke sende oss helseopplysninger pr. epost eller via sosiale medier. Dette er ikke kanaler vi ønsker å, eller kan benytte for dialog rundt dine helseforhold.
Spørsmål om helse og medisiner kan stilles til legene i forbundets medisinske fagråd på chat.


Chat
Hodepine Norge bruker Tidio, en chat-plattform som knytter deg som medlem sammen med en lege i Hodepine Norges fagråd. Når du velger å starte en chat med lege, registrerer vi ditt telefonnummer og sjekker det mot medlemsregisteret for å sikre at det kun er medlemmer som får benytte tjenesten. Meldingsutvekslingen mellom deg og legen lagres i Tidioapplikasjonen. Se også Tidio personvernerklæring

Hodepine Norge bruker noen av disse dataene til å lage anonymiserte spørsmål under “Ofte stilte spørsmål” hos www.hodepinenorge.no og til å utarbeide anonym statistikk over mengden spørsmål som besvares.


Din innsending av personlige helsedata eller annen sensitiv informasjon
Personlige helsedata eller annen sensitiv informasjon skal ikke sendes til/registreres i noen av Hodepine Norges kanaler, unntatt chat.
Hvis slike data allikevel mottas, slettes de av Hodepine Norge så snart det oppdages.
Dersom Hodepine Norge benytter bilder i sine kanaler kan dette anses som en helseopplysning, og vi vil be om samtykke før bilder der personer kan identifiseres publiseres.


Innsyn i, og sletting av personopplysninger
Du har rett til innsyn i de opplysningene Hodepine Norge har lagret om deg, og kan når som helst be oss slette opplysningene, med mindre Hodepine Norge er lovpålagt å oppbevare dem.

Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet/supplert eller slettet.

Ved utmelding vil vi slette opplysninger som vi ikke er pålagt å beholde i henhold til f.eks. bokføringsplikt, regnskapslovgivning eller kontrolløyemed. Opplysninger vi ikke er pålagt å beholde slettes innen 2 måneder etter utmelding.


Dine rettigheter
Du har en rekke rettigheter når det gjelder de personopplysningene vi har registrert om deg.

Her, hos Datatilsynet, kan du lese om disse rettighetene.
Du har også rett til å klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysninger, men vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss først, dersom du har spørsmål eller innvendinger til vår behandling av dine personopplysninger.


Eksterne sider og tjenester
Via våre nettsider og kanaler på sosiale medier, vil det til tider linkes til eksterne nettsider. Hodepine Norge er ikke ansvarlig for hvordan disse håndterer personopplysninger, og er heller ikke ansvarlig for innholdet på de eksterne sidene.

Kontaktinformasjon for persondata
For spørsmål om hva vi har lagret om deg, anmodning om sletting eller endring av data vi har registrert om deg, eller for å få utlevert en liste over dine data hos Hodepine Norge, kontakt oss på post@hodepinenorge.no