fbpx

Oppstart av prosjekter i regi av Hodepine Norge utsettes til 2021

Publisert av Stian Hermansen den

På grunn av den pågående koronapandemien har styret, i dialog med prosjektlederne, besluttet å utsette oppstarten av våre to pågående prosjekter til 2021. Det er viktig for oss at prosjekter, kurs, og samlinger i regi av Hodepine Norge er trygge for alle deltakere, og kan gjennomføres på en forsvarlig måte, som samtidig sikrer at det holder den kvaliteten vi forventer av oss selv.

Å være ung med hodepine

Dette var det første prosjektet som Hodepine Norge fikk støtte til fra Stiftelsen Dam. Det skulle hatt oppstart nå i høst, men er utsatt på grunn av pandemien.

Å være ung med hodepine er et kurs i forebygging, behandling og mestring av stadig tilbakevendende hodepine hos ungdom. På kurset kan ungdom komme bort fra hverdagen og møte andre på sin egen alder som har lignende utfordringene som dem selv. De får anledning til å lære både av hverandre og erfarne kursledere om hvordan de kan tilrettelegge livet når hodepinen preger hverdagen.

Planleggingen er godt i gang og vi vil starte opp med rekruttering så fort smittesituasjonen tillater det.

Når hodet blir en pine

Utvikling, gjennomføring og evaluering av læringsnettverk for personer med omfattende hodepine

Dette var det andre prosjektet vi fikk støtte til fra Stiftelsen Dam, og det ble innvilget i juni i år. Dette prosjektet skal gi deltakerne oppdatert kunnskap om forståelse og behandling av hodepinelidelser, og kognitive teknikker for bedre å mestre hodepinen og de konsekvenser sykdommen har for deres dagligliv. Deltakerne gis mulighet til å se egne mestringsstrategier i lys av andres valg og erfaringer ift. hodepine.

Det planlegges 3 regionale læringsnettverk med ca. 20 deltakere per nettverk. I Stavanger, Oslo og Tromsø. Hvert nettverk skal ha 4 samlinger i løpet av en to-årsperiode. I tillegg tilbys veiledning både som videosamtaler, chat eller telefonsamtaler både individuelt og i grupper.

Vil du ha mer informasjon om prosjektene?

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om smittesituasjonen. Dersom du har noen spørsmål om disse prosjektene, eller bare vil ha mer informasjon så ta gjerne kontakt med oss på post@hodepinenorge.no eller via kontaktskjemaet: