fbpx

Pasientforbundet Hodepine Norge ber om at flere skal få tilgang til riktig behandling.

Publisert av Hodepine Norge den

Har levert høringsinnspill til statsbudsjettet 2021

Denne uken leverte det medisinske fagrådet vårt et høringsnotat der vi forteller helsemyndighetene om våre ønsker for statsbudsjettet 2021. Det resulterte i en invitasjon til å komme med våre innspill i Helse- og omsorgskomiteens høring neste uke.

Bilde av fagrådet da de ga sine innspill til Helse- og omsorgskomiteen i fjor. (De sitter helt øverst ved bordet, med ansiktene mot oss)

Kort oppsummert ber vi om tre ting:

CGRP-hemmere til flere med kronisk migrene

At enda flere med kronisk migrene skal få tilgang til CGRP-hemmerne (Aimovig, Ajovy, Emgality) på blå resept ved at finansieringen av disse medisinene flyttes over i statsbudsjettet. Beløpsgrensen på 100 millioner er allerede snart nådd, og vi mener dette viser at mange flere enn antatt har behov for tilgang til disse medisinene.

Utvide ordningen med blå resept til pasientgruppen med høyfrekvent migrene

At ordningen utvides, slik at også de med såkalt høyfrekvent migrene (over 8 dager pr. måned) får tilgang til CGRP-hemmerne på blå resept. Nå er det bare de aller hardest rammede med diagnose kronisk migrene som får dekket denne behandlingen.
Men de med høyfrekvent migrene står i fare for å falle ut av arbeidsliv og studier. Det kan i mange tilfeller forhindres ved å gi tilgang til effektiv behandling.

Kunnskapsløft om hodepine for fastlegene

At det settes i gang et kunnskapsløft for fastlegene, om diagnostisering og behandling av hodepinesykdommer.
Tidlig diagnose og riktig behandling er viktig for å unngå at hodepinesykdom blir kronisk. Fastlegene er en meget viktig ressurs her.

Dette var en rask gjennomgang. En grundig redegjørelse finner du i høringsnotatet her:

Her kan du følge med når legene i fagrådet gir sine innspill i den åpne høringen, mandag 26. oktober kl. 12:58

Klikk for å komme til sendingen