fbpx

Prosess for oppretting av nettverksgruppe

Prosess for opprettelse av nettverksgrupper i pasientforbundet Hodepine Norge

 1. Medlemmer som ønsker å danne nettverksgruppe, tar kontakt med forbundet.
 2. Forbundet sender søknadsskjemaet og retningslinjene til søkeren
 3. Søkeren fyller ut og sender inn søknadsskjemaet.
 4. Styret behandler søknaden.
 5. Hvis ikke godkjent: Svar m/begrunnelse sendes søkerne
 6. Hvis godkjent: 
  • Kontrakt sendes søkerne for signering (Kontrakten er retningslinjene
  • Styret velger en representant til å være med i nettverksutvalget. 
  • Første møte avtales.