Om oss

Forbundet ble stiftet 15. juni 2017.

Hodepine Norge er et landsomfattende uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer får et meningsfullt og velfungerende liv. Hodepine Norge skal nå ut til de som sliter med migrene og andre hodepinesykdommer, og hjelpe dem med kunnskap om egen sykdom, hjelp til selvhjelp og behandlingsmuligheter. Forbundet skal være en pådriver overfor myndighetene, slik at denne pasientgruppen sikres akseptable muligheter for riktig diagnostikk og optimal behandling, og bidra til at denne pasientgruppen i størst mulig grad kan delta i yrkeslivet.

 

Styret

Aud Nome Dueland
Styremedlem
Olav Elvemo
Styremedlem
Per S. Thoresen
Varamedlem
Laila Bratterud Mathisen
Styreleder
Jannicke Haugen
Varamedlem
Anne Christine Poole
Styremedlem
Ingvild Smørvik
Styremedlem
Stian Hermansen
Styremedlem