fbpx

Se forbundets innspill til statsbudsjettet

Publisert av Laila Mathisen den

Deltok i åpen høring

Tine Poole og Aud Nome Dueland i medisinsk fagråd, var i dag i åpen høring i Stortingets helse- og sosialkomite. De stilte der for å gi forbundets innspill til statsbudsjettet.

Hodepine Norge er representert i høringen
Ber om strakstiltak

Fagrådet ber i høringen om at hodepinesykdommer, som er en så stor byrde for samfunnet og for den enkelte, blir prioritert nå og i fremtiden. Migrene er den viktigste årsaken til redusert funksjonsnivå for personer under 50 år. Hodepine Norge ber om strakstiltak i form av en midlertidig løsning for de sykeste pasientene.

Se hele uttalelsen her (varighet 3 minutter)

Aud Nome Dueland og Tine Poole taler til Stortingets helse- og omsorgskomite
Hjernerådet deltok også

Hjernerådet deltok også i høringen. De snakker rett etter Hodepine Norge om hjernehelsestrategien, som også tar opp styrking av hodepinebehandlingen i Norge.