Her er en rekke skjemaer som kan hjelpe deg med å kartlegge din hodepine, og være fine å ta med til lege eller spesialist til diskusjon.

NTNU har også utviklet en mobilapp som du kan laste ned her.

Dagbokskort for registrering av hodepine:
HIT-6 (Headache Impact Test):
Hodepinekalender:
PIN-kodeskjema: