Hva er en tilretteleggingsavtale

En tilretteleggingsavtale er en avtale mellom elevens foresatte, skole og helsepersonell som skal identifisere spesielle medisinske behov og andre tilretteleggelser som er nødvendig i skolen.

Avtalen skal gi et oversikt over elevens spesifikke medisinske behov, støtte og tilrettelegging som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvem som er ansvarlige for at det skal gjennomføres.

Last ned avtalemalen her

Klikk på bildet for å laste ned skjemaet

Formålet med en tilretteleggingsavtale er å beskrive:

  • Dine behov
  • Hvilken støtte og hjelp du trenger
  • Finne ut når du trenger hjelp
  • Hvem skal gi hjelpen.

En tilretteleggingsavtale skal sørge for at skolen effektivt kan gi deg hjelp og støtte med medisinske behov. God tilrettelegging kan gjøre hverdagen bedre for deg.

Punktene under er eksempler på hva som kan være nyttig å ha med i en tilretteleggingsavtale:

Anfallene

•    En beskrivelse av din migrene med triggere og symptomer.

Medisin

•    Beskrivelse, når og hvordan skal den tas?

•    Hvor er medisinen?

•    Hvem styrer dette, og hvem har tilgang?

Hvilke tiltak skal gjøres når du har migrene?

•    Tilgang på mørkt, skjermet sted. Øyemaske.

•    Når skal foresatte kontaktes? Eventuelt hvem skal kontaktes?

•    Skal du hentes eller må det gjøres vedtak om skoleskyss?

•    Tilrettelegging ved migreneanfall, eller for å unngå anfall. Hvem tar initiativet? Du selv? Hvilket ansvar har læreren her?

Skolefravær grunnet migrene

•    Avklaring om hvordan fraværet skal føres.

•    Legeattest på migrene og forventet fravær.

•    Informasjon til ansatte ved skolen.

•    Hvem skal informeres?

•    Eventuell organisering av fast fravær hvis du trenger mindre timetall.

Tilpasset opplæring

•    Hvordan skal du få hjelp til å ta igjen tapt arbeid?

•    Hvordan skal du få informasjon om hva som har skjedd i undervisningen?

•    Klarer du selv å ta ansvar for dette? Det er viktig å avklare hvor ansvaret skal ligge.

•    Hvordan og når ta kontakt?

•    Kontaktpersoner

•    Hjelp fra medelever

Tilpasning av materiell

•    Lydbok i stedet for skriftlig lærebok

•    Dataprogrammer som oversetter tekst til tale, eller tale til tekst.

•    Levere muntlig lydfil i stedet for skriftlige svar på oppgaver

Tilrettelegging under prøver?

•    Lengre prøvetid

•    Annet prøvetidspunkt

•    Annen prøveform (muntlig i stedet for skriftlig og omvendt)

Spesialundervisning/Hjemmeundervisning

•    Avklaring om behov, evt. vedtak

•    Hvordan, når og hvem, hvilke fag

•    Kontaktinformasjon

•    Individuell Opplæringsplan

Redusert arbeidsbelastning

•    Fritak fra sidemål?

•    Fritak fra andre fag?

Vurderingsgrunnlag

•    Hvordan sikre vurderingsgrunnlag ved mye fravær

•    Praktisk håndtering ved skoleturer eller andre skolerelaterte aktiviteter utenfor normal timeplan.

•    Hvilket personale bør vite om din migrene og hva er deres ansvar?

•    Trenger noe av personalet opplæring?

•    Navn på fastlege eller annet helsepersonell som er involvert i behandlingen din.

•    Kontaktperson ved en krise

•    Familiesituasjon skolen bør vite om

•    Annen relevant informasjon om din migrene eller helsetilstand.

•    Oppfølging

•    Når skal denne planen følges opp. Evt. avtale møtetidspunkt?

Tilretteleggingsavtalen bør være et levende dokument, som oppdateres ved endringer i sykdommen. Planen sikrer at kommunikasjonen dekker behovene du har for tilpasning.

Vi i Hodepine Norge mener at en slik avtale mellom foreldre eller omsorgspersoner, og skolen og helsepersonell kan være nyttig for å sikre at dine rettigheter som elev blir oppfylt, og å finne ut ditt behov for medisiner og hvilken hjelp du trenger når du er på skolen.

 

Tips til å utforme en Tilretteleggingsavtale

Gi detaljert informasjon om sykdomsbildet og andre relevante faktorer
Elevens foresatte bør sørge for at skolen har nødvendig informasjon om elevens migrene og eventuelle andre helsemessige utfordringer. All relevant informasjon bør informeres om, slik som symptomer og behandling, eventuelle triggere, kontaktinformasjon og familiesituasjon.

Involvere relevante parter i å utvikle avtalen
Det er viktig for skolen å involvere relevante parter i å utvikle tilretteleggingsavtalen, blant andre foresatte, eleven selv, helsepersonell (degs lege / nevrolog), klasseforstander og  helsesykepleier.

Del informasjonen med relevante parter
Tilretteleggingsavtalen bør deles med alle relevante parter, som lærere, helsesykepleier, behandler, og foresatte. Den bør være enkel å bruke for de personene som trenger den.

Vurder jevnlig om tilretteleggingsavtalen er til nytte
Elevens fremgang og skolesituasjon bør jevnlig sjekkes opp mot avtalen for å se om tilretteleggingen og avtalen har en hensiktsmessig effekt. Hvis en forandring i helsesituasjonen gjør at endringer må vurderes,  bør de relevante partene informeres og avtalen oppdateres for å reflektere den nye situasjonen.

Revider planen jevnlig
En tilretteleggingsavtale bør revideres jevnlig, minst årlig. Dette krever jevnlig kommunikasjon mellom alle partene i avtalen. Enhver endring eller bekymring om elevens situasjon bør diskuteres og handles på. En dato for å revidere avtalen bør inngås hver gang.

Taushetsplikt/Personvern
En tilretteleggingsavtale inneholder helseopplysninger. Disse regnes som sensitive personopplysninger. Skolen har ansvar for at informasjon i avtalen ikke blir misbrukt eller lest av uvedkommende. Informasjonen i denne avtalen er taushetsbelagt, og elevens foresatte må samtykke til at informasjonen i avtalen lagres.

Migrene og skolegang

 

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter