fbpx

Spørreskjema om møteplass klasehodepine

Publisert av Hodepine Norge den

Møteplass klasehodepine

Pasientforbundet Hodepine Norge ønsker å starte et tilbud for våre medlemmer med klasehodepine. Vi tenker en årlig samling, der pasienter både kan møte andre med klasehodepine, og utveksle informasjon med fagpersoner om relevante temaer.

Spørreskjema

For å lage et best mulig tilbud, trenger vi innspill fra deg som har klasehodepine. Hva ønsker du deg? Hva bør vi tenke på under planleggingen? Klikk på bildet under for å åpne spørreskjemaet.

Skjema for utfylling

Vi blir veldig glade for alle svar vi kan få på disse spørsmålene. Send inn dine svar, og del gjerne skjemaet med andre også. Her er lenke til deling:

https://forms.gle/2bjWgRYNr4a8T9uX8

Om klasehodepine