fbpx

Status for hodepineomsorgen i nasjonal hjernehelsestrategi

Publisert av Hodepine Norge den

Hodepinesykdom er hjernesykdom

En bedre hodepineomsorg for pasienter i hele landet er en del av Nasjonal hjernehelsestrategi.

I den står det:

“Hodepinesykdommer er en folkehelseutfordring, og mange kan få et bedre liv gjennom økt kunnskap- og kompetanseutvikling, forebygging og endret behandlingsopplegg”

I dag er status at det er gjort en kartlegging av hva som skal til for å bedre hodepineomsorgen. Der har Hodepine Norge deltatt og gitt mange innspill.

Helsedirektoratet har gitt et oppdrag til de regionale helseforetakene under ledelse av Helse midt, om å utrede behovet for et spesialisert regionalt eller nasjonalt tilbud til pasienter med hodepine. Det vil si at saken nå ligger hos Helse midt-Norge

Kategorier: Nyheter