fbpx

Studier – behandling av Klasehodepine

Publisert av Hodepine Norge den

Klasehodepine er en betydelig byrde for de som rammes

Sykdommen gir anfall med så intense smerter at de regnes som noe av det mest smertefulle et menneske kan oppleve.

To studier viste at pasienter med klasehodepine sjeldnere er i jobb enn de med andre hodepinediagnoser. De som er i jobb, har oftere sykefravær.

Det er svært viktig å finne behandlinger som kan lindre smertene og gjøre byrden mindre for de som rammes. Det finnes noen behandlinger som kan hjelpe, og det forskes på nye metoder.

Klasehodepine er det offisielle norske ordet på sykdommen, men begrepene clusterhodepine og hortons hodepine er også fortsatt noe i bruk.


Her er oversikt over et utvalg studier som er satt i gang for å forsøke å finne nye, virksomme behandlingsmetoder mot klasehodepine.

Svensk studie av genmaterialet til klasehodepinepasienter

Ved Karolinska sjukehuset i Stockholm, har de i løpet av de siste årene bygd opp verdens største biobank med biologiske prøver fra 900 pasienter med klasehodepine.

Disse prøvene bruker de til å studere om det kan finnes en arvelig komponent for klasehodepine. F.eks. om det er endringer i arvematerialet som gir høyere eller lavere risiko for å utvikle denne sykdommen.Døgnrytme:

Svenskene ser også på om det er mulig å finne ut hvorfor to tredjedeler av klasehodepinepasientene får anfallene sine til bestemte tidspunkter på døgnet.  I denne artikkelen forteller de at de ser på et gen som heter CLOCK, der de har funnet et genetisk avvik som er vanligere hos klasehodepinepasienter.

Ett av målene med denne genforskningen, er å finne ut hvem som har best nytte av hvilken behandling. Tenk om legen kunne ta en spyttprøve av deg og bruke den til å forutsi hva som vil virke best. Da kunne du få riktig behandling med en gang, og slippe å prøve ut metoder som har liten sjanse for å virke for deg. Mye lidelse spart. Dette håper vi er fremtiden.

Les mer her:


Klasehodepinestudier i Norge:

I Norge forskes det på lindring av klasehodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim. Akkurat nå pågår det en studie på behandling av kronisk klasehodepine, hvor de bruker et spesialutviklet verktøy til å sprøyte Botox (eller placebo) inn i nerveknuten i ansiktet som heter ganglion sphenopalatinum (SPG). Denne nerveknuten er involvert i utviklingen av klasehodepineanfallene.

Studien startet i november 2018. Først med en liten pilotstudie for å sikre at metoden fungerer, og er trygg.  Selve studiet skal pågå helt til 2025. 

Hvis du er interessert i å delta her, kan du ta direkte kontakt på adressen hodepine@ntnu.no.

Norsk studie av CPAP-behandling mot klasehodepine:

Denne studien inkluderte 30 personer i Norge med klasehodepine, som fikk prøve å sove med pustemaske med oksygentilførsel. 

CPAP-studien foregikk fra oktober 2017 til desember 2020, og er altså nylig avsluttet. Vi ser frem til å høre om resultatene.  

NRK-artikkel om CPAP-studien:

Andre klasehodepinestudier som foregår i Europa nå

Studie av GON-blokade mot episodisk klasehodepine

GON = Greater Occipital Nerve, eller den store bakhodenerven på Norsk.

Behandlingen går ut på å injisere et bedøvelsesmiddel i denne nerven.

Formålet med studien er bl.a. å undersøke om denne behandlingen kan bidra til å redusere behovet for den forebyggende medisinen som brukes mest i dag. Denne studien pågår i Nederland.

Studie av Psilocybin mot kronisk klasehodepine

Ved Rikshospitalet i Danmark, har de nå en studie der de ser på om stoffet Psilocybin kan redusere antallet anfall for de med kronisk klasehodepine.

I denne studien tar forskerne også bilder av hjernen underveis, bl.a. for å se om stoffet gir endringer i hjernefunksjonen.

Studie av Ketamin mot kronisk klasehodepine

Dette er en liten forstudie for å undersøke om studiemetoden fungerer etter hensikten.

Hvis de går videre med selve studien, er hensikten å undersøke om stoffet Ketamin i form av nesespray, kan virke forebyggende mot kronisk klasehodepine.

Andre hodepinestudier i Norge

Oversikt over forskning på hodepine i Norge