fbpx

SUNCT/SUNA Kortvarige ensidige nevrologiske hodepineanfall

Sjeldne hodepinesykdommer

SUNCT og SUNA er sjeldne hodepinesykdommer som gir anfall av kortvarig, stikkende smerte. De opptrer litt forskjellig, men for behandlingens del er det ikke så viktig å skille på dem.

Hodepinen beskrives som bankende, skarp eller stikkende. Smertene sitter som regel i eller rundt det ene øyet. Lange anfall er karakterisert av mange stikk, noen beskriver det som et sagtannmønster.

  • Det er typisk å ha 50 – 100 korte smerteanfall pr. dag, som hver varer i 1 til 6 minutter.
  • Det er vanligst at smertene kommer på dagtid. Noen har dem både dag og natt, mens kun 2% har smerter kun om natten.
  • De fleste beskriver smerten som den sterkeste de noen gang har kjent.
  • Sykdommen er litt vanligere hos menn enn kvinner

De fleste som får SUNCT/SUNA er voksne. Gjennomsnittsalderen for når sykdommen oppstår er 50 år. Men det er også funnet noen få tilfeller hos barn.

SUNCT

SUNCT ble første gang beskrevet i 1978 av den norske nevrologen og professoren Ottar Sjaastad.

SUNCT står for Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacs with conjunctival injection and tearing

På norsk kan det oversettes med: Kortvarige ensidige hodepineanfall med tårer og rødt øye

SUNA

SUNA står for Short-lasting unilateral neuralgiform with cranial autonomic symptoms.
På Norsk: Kortvarige ensidige hodepineanfall med autonome (automatiske/ufrivillige) symptomer fra kraniet

Tegning fra Neurology India

Sjeldne og alvorlige hodepinesykdommer

Disse hodepinesykdommene er sjeldne, men veldig funksjonsnedsettende for de som rammes.

Forskerne tror at SUNCT og SUNA kan være i slekt med Trigeminusnevralgi.

Anfallene kan trigges av livsnødvendige ting som å tygge, snakke eller av berøring, f.eks. fra vannet i dusjen.

Diagnose:

Disse hodepinesykdommene er svært sjeldne, og det medfører dessverre at det ikke er så mange som har kunnskap om dem. Hvis du tror du har SUNCT/SUNA er det anbefalt at du ber fastlegen om henvisning til en nevrolog med kunnskap om hodepinesykdommer. 

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner

SUNCT og SUNA er med i Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner, et register som skal overvåke behandlingen som gis for SUNCT og SUNA i Norge, for å passe på at du får den beste behandlingen uansett hvor i landet du bor. Hvis du vil være med i registeret, kan du gjerne spørre nevrologen om det neste gang du er i kontakt.

Hodepineregisteret

Hvor mange har SUNCT/SUNA

Det kan tyde på at SUNCT/SUNA rammer 0,006 prosent av befolkningen. Dvs. ca. mellom 350 og 400 personer i Norge.

Behandling: 

Anfallsbehandling:

Det har hittil ikke vært lett å finne tilfredsstillende anfallsbehandling for SUNCT og SUNA, fordi anfallene varer så kort tid. Det har vært forsøkt å gi et lokalbedøvelsesmiddel mot langvarige alvorlige serieanfall. Andre medisiner som kanskje kunne ha hjulpet, bruker for lang tid på å gi effekt.  Når effekten kommer, er anfallet over. Det gjør det ekstra viktig å finne en god forebyggende behandling som bidrar til færre anfall.

Forebyggende behandling:

Førstevalget for forebyggende behandling mot SUNCT/SUNA er epilepsimedisin.

For de som ikke opplever effekt av de medisinene som er tilgjengelig, har det vært testet forskjellige typer kirurgi og nervestimulerende behandlinger som kan gi effekt.

Hører til TACs

SUNCT og SUNA hører til under gruppen TACs, trigeminal-autonome hodepiner. TAC’s er primære ensidige hodepinesykdommer, med smerter som stammer fra hjernenerven trigeminus.

Andre hodepinesykdommer som hører til TACs er klasehodepine, hemicrania continua og paroxysmal hemikrani.

For detaljert info om diagnostisering og behandling, se: https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/klasehodepine-og-andre-trigeminale-autonome-cephalalgier-tacs/klasehodepine-og-andre-trigeminal-autonome-hodepiner/

Nyeste informasjon

I 2021 ble det laget en artikkel om oppdatert kunnskap om SUNCT og SUNA, basert på en gjennomgang av litteratur og studier. Her kan du lese den.