Sykepleiernes rolle i hodepineomsorgen

Sykepleiere spiller en svært viktig rolle i migrenebehandlingen ved sykehus over hele Europa. En ny studie har samlet erfaringene til sykepleiere og nevrologer fra 18 Europiske nevrologiske avdelinger, for å etablere anbefalinger for sykepleiernes arbeid for migrenepasienter. Her er de viktigste funnene og anbefalingene:

Sykepleiernes rolle i behandlingen av migrenepasienter

Konsultasjoner:
Sykepleiere bør ha regelmessige konsultasjoner med migrenepasienter for å sikre kontinuitet i behandlingen. Det inkluderer å diskutere planer og forventninger om behandlingen, gi veiledning om medikamentbruk, og håndtering av bivirkninger.

Veiledning og sykdomsopplæring:
En viktig del av sykepleiernes jobb er å hjelpe pasientene til bedre kunnskap om migrenen. Det inkluderer informasjon om triggere, forebyggende behandling og tiltak, og hvordan håndtere og behandle anfallene.
Sykepleiere er viktige i å styrke migrenepasientenes evne til å håndtere egen helse.

Følge opp medikamentbruk:
Sykepleiere hjelper pasienter med å forstå og følge behandlingsplanen. Spesielt viktig er det å være en støtte i å unngå medikamentoverforbrukshodepine.

Kunnskapsheving 
Sykepleiere kan gjennom arbeidet sitt bidra til at andre helsearbeidere får oppdatert informasjon om beste praksis for migrenebehandling.

Denne studien viser at sykepleiere ikke bare er en støtte i behandlingsprosessen, men er nødvendige for å gi den gode migreneomsorgen. Anbefalingene fra studien gir et rammeverk for å styrke sykepleiernes rolle og sikre at pasienter mottar den beste mulige behandlingen.

Denne tabellen med anbefalinger ble publisert som resultat av studien:

Hodepineforskningssenteret NorHead har bidratt til studien.

Consensus recommendations on the role of nurses in headache care: A European e-Delphi study

Hvordan står det til i Norge?

Det er dessverre kapasitetsproblemer ved flere nevrologiske avdelinger i Norge, og har vært det i flere år. Det gjør at mange nevrologiske pasienter må vente. For hodepinepasientene betyr det risiko for forverring av sykdommen:

  • Når pasientene ikke får startet behandling pga. lang ventetid.
  • Når pasientene ikke får behandlingen med det intervallet de skal. Eksempel: Botox, som skal settes hver 12. uke.
  • Når pasientene ikke får søkt om fornyet vedtak for CGRP-hemmere hos Helfo.
  • Når pasientene opplever forverring og trenger veiledning om eventuell justering av behandlingen.

Behov for flere hodepinesykepleiere

Det har vært en økende anerkjennelse av viktigheten av spesialiserte sykepleieroller som kan tilby målrettet oppfølging og ekspertise, og ikke minst øke kapasiteten på nevrologiske avdelinger. Flere av sykehusene har nå hodepinesykepleiere, men det er fortsatt en jobb å gjøre før den kapasiteten hodepinesykepleierne kan tilby er fullt utnyttet. I Norge er det faggruppen Nevrosykepleiere som jobber på de nevrologiske avdelingene og dermed oftest deltar i behandlingen av pasienter med migrene og andre hodepinesykdommer.

Minst 90% av nevrologiske avdelinger bør ha hodepinesykepleier

I sin årsrapport for 2022 pekte hodepineregisteret på et behov for å øke antall nevrologiske avdelinger i Norge som har hodepinesykepleier.
Målet er at minst 90% av de nevrologiske avdelingene skal ha hodepinesykepleier. Pr. 1. november 2023 var andelen med en eller flere hodepinesykepleiere 22%

Nurse intervention trial

En studie som undersøker om hodepinesykepleiere kan bedre behandlingen av hodepinepasienter ved norske nevrologiske avdelinger, er nå i gang via hodepineforskningssenteret NorHead. Studien heter Nurse intervention trial, og går ut på å måle om de pasientene som blir fulgt opp av hodepinesykepleier etter å ha fått utredning og resept hos nevrolog, har gjennomført behandlingen.

Hodepine Norge ser frem til resultatene av studien og håper de kan bidra til at flere hodepinesykepleiere ansettes ved de nevrologiske avdelingene.

Hodepinesykepleiere er vinn-vinn for alle

Uansett mener Hodepine Norge at hodepinesykepleiere er svært viktige for hodepinepasientene, og at det er behov for mange flere nevrosykepleiere med spesialkunnskap om hodepinesykdommer i årene som kommer. Vi oppfordrer alle nevrologiske avdelinger til å ansette sykepleiere med spesielt ansvar for oppfølging av hodepinepasientene. Det er vinn-vinn for alle.

Møt norske hodepinesykepleiere

Møt Marit, hodepinesykepleier på nevrologisk poliklinikk

Bli kjent med forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter