fbpx

Migrene var tema i spørretimen på Stortinget

I spørretimen på Stortinget onsdag 7. mars var migrene tema. Representanten Åsmund Aukrust (A) hadde følgende spørsmål til Helseminister Bent Høie: «Migrene rammer folk i arbeiderklasseyrker dobbelt så ofte som ledere. Kvinner rammes tre ganger så ofte som menn. Tall fra Reseptregisteret viser at rekordmange unge mennesker bruker migrenemedisiner. To til Les mer…