fbpx

Tildeling av midler til prosjekt om trigeminusnevralgi

Publisert av Hodepine Norge den

Stiftelsen DAM har via Hodepine Norge tildelt midler til overlege Daniel Fossum Bratbak ved NTNU til å gjennomføre et prosjekt om utvikling av en ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi.

Vi har snakket med overlege Bratbak angående prosjektet. Han forteller at mange pasienter som har trigeminusnevralgi er veldig plaget, og at det nå finnes veldig få gode behandlingsalternativer. Det er mange som ikke har tilfredsstillende effekt av medikamentell behandling, og samtidig ikke ønsker kirurgisk behandling på grunn av mulige komplikasjoner ved operasjon.

Målet med prosjektet er å undersøke om en kan oppnå langvarig blokade av ansiktsnerven som gir smerter ved å bruke kirurgisk navigasjon av cryoneurolyse. Cryoneurolyse er en teknikk hvor en bruker kulde for å ødelegge nervecellene. Det vil ikke ødelegge omkringliggende vev, og nervecellene vil repareres etter omtrent 1 års tid. Denne teknikken er blitt brukt ved operasjon tidligere med god, men kortvarig effekt. Prosjektet som overlege Bratbak nå leder, skal bruke kirurgisk navigasjon av nålen som gjør cryoneurolysen, slik at de kan nå andre deler av nerven. En forventer at dette vil gi en effekt som varer lengre enn tradisjonell kirurgi.

Formålet med prosjektet er å finne en god behandlingsmåte for de med trigeminusnevralgi som ikke har hatt effekt av medikamentell behandling. Overlege Bratbak forteller at han håper de fleste pasientene som deltar, vil være helt smertefrie i 12 måneder. Han sier at behandlingen ved behov kan gjentas på nytt med like god respons. Det er heller ikke forventet at behandlingen vil gi alvorlige eller permanente bivirkninger.

Les mer om prosjektet på stiftelsen DAM sin sider her

Les mer om trigeminusnevralgi på Hodepine Norge sine sider her