fbpx

Tvungen behandlingspause er ett skritt nærmere avlysning

Publisert av Hodepine Norge den

I dag har Helse- og omsorgskomiteen vedtatt å anbefale for Stortinget å skrote de nye reglene om individuell refusjon for CGRP-hemmere.

Det nytter å si fra

Det nytter å si fra om innføring av urimelige regler. Etter et langt halvår med usikkerhet der både pasientforbundet, pasientene, legene og opposisjonen på Stortinget har gitt innspill om hvor urimelig og kontraproduktivt det er å tvinge migrenepasientene til behandlingspause, gikk altså flertallet i Helse- og omsorgskomiteen inn for å inn for å snu reglene som ble innført 1. april i år.

Flertallet mener at en slik pauseordning ikke oppfyller retten til individuell vurdering, retten til forsvarlig helsehjelp og retten til å klage.

Helse- og omsorgskomiteen

Dette har vi fått til sammen

Hodepine Norge vil takke alle medlemmer som har stått på for denne saken, dere har stilt opp både i riksmedier og lokalaviser for å vise hvordan de nye reglene rammer alvorlig syke pasienter med kronisk migrene. Dere har med all tydelighet vist at vi er sterkere sammen!

Takk til legene som har stilt opp i media og gitt sine faglige innspill til saken. De har også sendt høringsinnspill til komitebehandlingen

Vi presiserer at det er tvungen behandlingspause vi jobber for å fjerne. Behandlingspause kan være hensiktsmessig, men må bestemmes individuelt i et samarbeid mellom legen og pasienten.

Hva skjer videre i saken?

Nå gjenstår det bare at Stortinget tar innstillingen til følge og stemmer i tråd med komiteens anbefaling om å reversere reglene. Avstemningen skal skje 10. november.

Kategorier: Nyheter