fbpx

Å være ung med hodepine

Publisert av Stian Hermansen den

Kurs i forebygging, behandling og mestring av stadig tilbakevendende hodepine hos ungdom mellom 13 og 20 år.

Alle kurshelger er nå fulle. Hvis du vil stå på venteliste, send epost til kurs@hodepinenorge.no

“Å være ung med hodepine” er et tilbud til ungdommer mellom 13 og 20 år som sliter med stadig tilbakevendende hodepineplager. Kurset er et tilbud der vi gjennom pedagogiske prinsipper drøfter hva man vet om lidelsen, og hva ungdommen selv og de nærmeste kan gjøre for å bedre å mestre hodepinen.

Hvert kurs skal gå over 2 helgesamlinger (lørdag og søndag). Vi har valgt helgesamlinger for å gjøre kurset tilgjengelig også for ungdom som bor langt fra kurstedet. Det blir ca. 10 deltakere på hvert kurs.
Hver kursdag varer 7 timer. Dette kan oppleves langt for noen av deltagerne, men det gir mulighet til å ha fokus på både kunnskaper knyttet til hodepineplager, en prosessdel basert på kognitiv terapi, samt romme tid for erfaringsutveksling med andre ungdommer med samme utfordringer knyttet til hodepine.

På grunn av gjentatte utsettelser pga. Covid-19 har vi sett oss nødt til å begrense tilbudet i denne omgang, og avholder tre samlinger i Oslo. Vi ønsker i fremtiden å avholde lignende kurs over hele landet.

Kursledere er

Olav Elvemo – Psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut

Tine Poole – Lege med hodepinesykdommer som spesialområde  

Målgruppe

“Å være ung med hodepine” retter seg mot ungdom mellom 13 og 20 år med stadig tilbakevendende hodepine.

Målet med kurset

Vi har flere mål med dette tilbudet, de viktigste av disse er som følger:

  • Kurset skal føre til mindre smerte og bedret funksjonsevne og gi den enkelte ungdom styrke gjennom økte kunnskaper om hodepine og hvordan følgeplager som depresjon og lav selvfølelse kan minskes og forebygges.
  • Deltagerne skal bli bedre i stand til å mestre hodepinen og de konsekvenser sykdommen har for deres dagligliv.
  • Gjennom kurset skal vi samle og systematisere erfaringer fra ungdommer med mye hodepineplager, med mål om at erfaringskompetanse skal bli en større del av kunnskapsgrunnlaget og derved utvikling av tjenester til målgruppen.

Samlinger / kurs

Vi planlegger avholde tre kurshelger i Oslo, i november 2021, samt i januar og februar 2022.

Alle samlingene vil bli avholdt ved Oslo Hodepinesenter på Skøyen.

Datoene for kursene er:

Kurs 1: For 17 – 20 år: 13 – 14. november 2021

Kurs 2: For 13 – 16 år: 21- 22 januar 2022 1 (Kurset er dessverre fullt nå, men blir åpnet igjen for påmelding dersom det blir avmeldinger)

Kurs 2: For 13 – 16 år: 21- 22 januar 2022 1 (Kurset er dessverre fullt nå, men blir åpnet igjen for påmelding dersom det blir avmeldinger)

Kurs 3: For 13 – 20 år: 19 – 20 februar 2022 (Kurset er dessverre fullt nå, men blir åpnet igjen for påmelding dersom det blir avmeldinger)

Krav til deltagere

  • Deltagere må være mellom 13 – 20 år. Alle under 16 år må ha tillatelse av en foresatt, og oppgi kontaktinformasjon til denne ved påmelding.
  • Alle som melder seg og har hodepine 10 dager eller med per måned vil bli innkalt til en vurderingssamtale i forkant av kurset. Denne samtalen kan foregå både digitalt og ved fysisk oppmøte. I denne samtalen benyttes HIT-6 testen (Headache Impact Test), et verktøy som brukes til å måle hvor stor innvirkning hodepine har på evnen til å fungere på jobb, skole, hjemme og i sosiale situasjoner.
    I tillegg brukes spørreskjemaet Humøret Ditt (MFQ), som er et selvutfyllingsskjema for å måle unges depresjon etter DSM-III-R (DSM-IV). Ungdommens egenmotivasjon er en viktig faktor som vil bli kartlagt.
  • Deltagerne må ikke ha problemer knyttet til alkohol- eller andre rusmidler.
  • I utgangspunktet skal søkere med sekundære hodepiner utover medisinoverforbrukshodepine (MOH) ekskluderes, det vil si hodepine som et symptom på annen sykdom, som for eksempel hjernesvulst eller hodetraume. Dette fordi vi ikke ønsker et for stort sprik i behovene til målgruppen og at noen skal oppleve at kursopplegget lite relevant for sine plager.

Koster det noe?

Det vil være en egenandel på kr. 300,- per deltager for å delta på kurset

Taushetsplikt

Her kan du finne informasjon om taushetsplikten. Les denne før du melder deg på.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål du ikke har fått svar på, er det bare å sende en e-post til kurs@hodepinenorge.no

Påmeldingsskjema

Trykk her for å komme til påmeldingsskjema.

Stiftelsen Dam

Vi har fått muligheten til å lage dette kurset med hjelp av midler tildelt av Stiftelsen Dam.

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Kategorier: Nyheter