fbpx

Hemicrania Continua

Halve hodet hele tiden

Hodepinesykdommen Hemicrania continua (HC) gir smerter som er til stede hele tiden, på den ene siden av hodet.
Smertene er oftest milde til moderate, gjerne varierende, men med perioder av mer alvorlige smertetopper. Smertene skifter sjelden side.
Noen få kan oppleve korte perioder uten smerter, men det er vanligst at smertene er der hele tiden.

Du kan også oppleve rastløshet, og smertene kan bli verre når du beveger deg.

Automatiske symptomer

HC gir ofte noen autonome (automatiske) tilleggssymptomer på samme side som hodesmertene. Det kan være tårer, rødt øye, hengende øyelokk, tett eller rennende nese.

Hemicrania continua er en primær hodepinesykdom. Det vil si at det ikke er andre, bakenforliggende årsaker til hodepinen.

Mange studier konkluderer med at det er for vanskelig å si noe om hvor stor andel av befolkningen som lider av HC. En artikkel i Oxford academic Brain fra 2010, nevner at det kan tyde på at ca. 0,05% av befolkningen er rammet av Hemicrania Continua. I Norge vil det i så fall si ca. 2 700 personer, basert på dagens folketall pr. 1. januar 2021.

Viktig med riktig diagnose

Hemicrania continua er svært sjelden, og det er nok en årsak til at den antakelig er underdiagnostisert.

Hemicrania continua forveksles av og til med migrene. For HC kan ligne på migrene, både pga. halvsidige hodesmerter og andre symptomer som lysømfintlighet og kvalme. Men hvis du har kontinuerlige smerter, som kun sitter på en side, og ikke får lindring av migrenemedisin, da kan det være naturlig å tenke på en utredning for HC.

Noen ganger forveksles HC med Klasehodepine. Men Klasehodepine gir oftest ikke kontinuerlig hodepine i bakgrunnen, og smertetoppene varer gjerne kortere.

Behandling

Hemicrania continua behandles oftest forebyggende med legemiddelet Indometacin.

Pasientinformasjon om Indometacin

Indometacin fås som stikkpiller

I den nevrologiske legehåndboken NevroNEL, kan du lese om hvordan legen går frem for å sette diagnose, og om flere behandlingsmuligheter for Hemicrania continua.

Klikk her for mer informasjon

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner

Hemicrania continua er med i Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige hodepiner, et register som skal overvåke behandlingen som gis for Hemicrania continua i Norge, for å passe på at du får den beste behandlingen uansett hvor i landet du bor. Hvis du vil være med i registeret, kan du gjerne spørre nevrologen om det neste gang du er i kontakt.

Hodepineregisteret

Fagartikkel om en kvinne med Hemicrania continua

Denne artikkelen i tidsskriftet for den norske legeforeningen, forteller om en kvinne som endelig fikk diagnosen Hemicrania Continua etter over 20 år med hodepine. Den er skrevet for leger, men kan være interessant også for oss andre.

Paroksysmal hemikrani

Paroxysmal hemikrani er en beslektet og enda sjeldnere hodepinesykdom, som i motsetning til Hemicrania Continua, opptrer anfallsvis. Les mer om den her: