Migrenesymptomer

Noen av de vanligste symptomene på migrene

Alle symptomene listet under hører til migrene. En med episodisk migrene kan oppleve dem kortvarig og sporadisk under anfall. Du som har kronisk migrene kan oppleve at noen av disse symptomene blir mer eller mindre vedvarende.

Nærmere 90% opplever kvalme under migreneanfall.
I det hele tatt er fordøyelsesproblemer nært knyttet til migrene. Gastroparese (nedsatt bevegelse i mage/tarm) er vanlig under migreneanfall. Det kan føre til at medisinen ikke tas opp så lett. Da kan det hjelpe å ta medisinen via nesespray eller injeksjon isteden.
Noen har også nytte av kvalmestillende medisin. Den har en tilleggsfunksjon som setter i gang fordøyelsessystemet, og det har vist seg at den også kan lindre migreneanfallet i seg selv.

Nakkesmerter er et svært vanlig migrenesymptom. Nærmere 80% har nakkesmerter under anfall. Når migrenen blir kronisk kan nakkesmertene bli mer langvarige.

8 av 10 blir ømfintlig for lys under migreneanfall. Lyset oppleves ikke bare sterkere i øynene, men gjør smertene i hodet enda verre. Det er derfor mange helst vil være i mørket under migreneanfall. Noen har nytte av en øyemaske for å stenge lyset helt ute. Ved kronisk migrene kan lysømfintligheten være der mye av tiden. Noen liker da å gå med solbriller ute selv om det ikke er sol. Innendørs har noen nytte av filterbriller som gjør lyset mer behagelig.

70-80% av migrenepasienter rapporterer om lydømfintlighet, dvs. at vanlige lyder oppleves ubehagelig.

Migreneanfall gir for noen osmofobi, en overfølsomhet for lukt.

Allodyni er smerter av lett stimuli som vanligvis ikke gjør vondt. F.eks kan lett berøring av huden være smertefull. Noen opplever å ha “vondt i håret” fordi berøringen av håret beveger huden i hodebunnen og gir smertefølelse.
Allodyni er vanligere ved kronisk migrene, enn ved episodisk.

Fatigue er en vedvarende tilstand av utmattelse hvor man ikke blir bedre av å hvile. 41% opplever fatigue med episodisk migrene. Når anfallene kommer svært tett, kan fatigue også bli kronisk.

Rundt 30% rapporterer at de opplever lavere konsentrasjonsevne under migreneanfall.
Det er ikke så unaturlig å anta at de hyppige anfallene ved kronisk migrene påvirker kognitiv funksjon større del av tiden.

Migrene gir i seg selv høyrere risiko for depresjon og angst. En årsak kan være at migreneanfall gir endringer i serotoninnivået i hjernen. Mange merker en endring i stemningsleiet i løpet av anfallet.

Når migrenen blir kronisk, kan disse plagene øke. Det kan bidra til følelser som f.eks. ensomhet, og skyldfølelse, som er vanlige når hjernen er påvirket av serotoninmangel.

Det at sykdommen gir deg dårligere funksjonsevne samtidig som den er helt usynlig, kan også bidra til negative følelser. Du greier ikke å delta på det du vil i studier, arbeid, familie og fritid – samtidig som du ser frisk ut. Noen klarer ikke å jobbe lenger, og tap av arbeidsevne med alt det medfører kan være vanskelig å håndtere.

Attpåtil har det historisk vært lite kunnskap, og dermed lite forståelse blant folk om hva migrene egentlig er.

At det ikke er en hodepine, men en kompleks nevrologisk sykdom med flere symptomer. Den nest viktigste årsaken til nedsatt funksjon i hele verden.

Migrene er en nevrologisk sykdom med mange nevrologiske symptomer. De vanligste er listet over. Andre er:

Synsforstyrrelser, prikking/nummenhet i en side/manglende følelse i en side (aura) (25%)
Gjesping (22%)
Varmefølelse
Svimmelhet
Muskelsmerter

Nyttig informasjon og hjelpemidler du kan ta i bruk før en eventuell time med fastlege:

Relaterte artikler

Ingen treff.

Bli kjent med oss i Hodepine Norge