fbpx

Medlem nr. 1000

«Jeg mener den viktigste oppgaven dere i Hodepine Norge har, er å nå ut til sykehus og fastleger med hvilke typer behandling man har for å hjelpe de som lever med migrene og andre typer hodepine.»

Vellykket årsmøte

Årsmøte På selveste den internasjonale hodepinedagen 12. september, holdt pasientforeningen Hodepine Norge ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet valgte ny styreleder, styremedlem og to varamedlemmer. Med dette er styret nå fulltallig og består av: Styreleder Per S. Thoresen Nestleder Ane Nore Nyhus Styremedlemmer Aud Nome Dueland Kristine Rørholt Olav Elvemo Laila Nordskog Varamedlemmer: Les mer…

Ekstraordinært årsmøte 12. september 2018

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Hodepine Norge i henhold til vedtektene punkt 5. Medlemmer i Hodepine Norge innkalles til ekstraordinært årsmøte 12. september 2018 Tidspunkt: kl. 18.00- 18.30 Møtested: Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsveien 29,0167 Oslo) Bakgrunnen for at det innkalles til ekstraordinært årsmøte, er at styrets leder gikk bort Les mer…

Ny samarbeidspartner med tilbud til medlemmer i Hodepine Norge

Hodepine Norge har inngått samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Andersen. Som medlem av «Hodepine Norge» vil man få gratis førstekonsultasjon og 15 % rabatt på timer utover dette. Advokatfirmaet Andersen arbeider med NAV-saker og forsikrings/erstatningssaker på helse/personskadeområdet. Klikk på logoen til Advokatfirmaet Andersen på hjemmesiden vår – hodepinenorge.no – for mere info om Les mer…