Vellykket årsmøte

Årsmøte På selveste den internasjonale hodepinedagen 12. september, holdt pasientforeningen Hodepine Norge ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet valgte ny styreleder, styremedlem og to varamedlemmer. Med dette er styret nå fulltallig og består av: Styreleder Per S. Thoresen Nestleder Ane Nore Nyhus Styremedlemmer Aud Nome Dueland Kristine Rørholt Olav Elvemo Laila Nordskog Varamedlemmer: Les mer…

Ny samarbeidspartner med tilbud til medlemmer i Hodepine Norge

Hodepine Norge har inngått samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Andersen. Som medlem av «Hodepine Norge» vil man få gratis førstekonsultasjon og 15 % rabatt på timer utover dette. Advokatfirmaet Andersen arbeider med NAV-saker og forsikrings/erstatningssaker på helse/personskadeområdet. Klikk på logoen til Advokatfirmaet Andersen på hjemmesiden vår – hodepinenorge.no – for mere info om Les mer…