Har du Trigeminusnevralgi og vil være med i en behandlingsstudie?

Ny metode kan gi smertelindring i ett år

Hvordan melder jeg meg til studien

Fyll ut skjemaet og kryss av for CryoGem:
Skjema for deg som er interessert i å delta i studie

Ny metode for kuldebehandling av Trigeminusnevralgi

Kuldebehandling er en kjent behandlingsmetode som brukes ved ulike smertetilstander, men med kun kortvarig effekt.
Det er nå utviklet en ny teknikk for gjennomføring av kuldebehandling som gir mye lengere smertelindring.
Cryogem-studien skal undersøke effekten av denne teknikken hos pasienter med trigeminusnevralgi.

Legen bruker avansert bildeteknologi for å nå trigeminusnerven, som fryses i 1–2 minutter. Ved frysing blokkeres nerven, men siden bindevevet rundt ikke påvirkes av kulde, vil nervefunksjonen gjenopprettes og du unngår varige nerveskader som en ser ved andre behandlingsalternativer. Forskerne forventer at smertelindringen vil vare omtrent 1 år, og den kan da gjentas.

Hva innebærer det å delta?

  • Du vil få behandling. Den varer i ca. 20 minutter, og er i liten grad smertefull. Det forventes få bivirkninger.
  • Du kan bli trukket ut til å få placebobehandling, men da vil du få ekte behandling etter 4 uker.
  • Sykehuset vil følge deg opp i 2 år, og gi deg ny behandling ved behov.
  • Du må reise til St. Olavs hospital i Trondheim for å få behandlingen. Reiseutgiftene dine dekkes av sykehuset.
  • Under hele studieperioden må du føre hodepinedagbok.

Krav for å delta i studien

  • Trigeminusnevralgi med daglige smerteanfall
  • 18 år eller eldre
  • Må ha prøvd medikamentene karbamazepin (Tegretol) eller okskarbazepin (Trileptal) uten god effekt eller med bivirkninger

Hvordan melder jeg meg til studien

Fyll ut skjemaet og kryss av for CryoGem:
Skjema for deg som er interessert i å delta i studie

Du kan ikke delta i denne studien hvis du har:

  • fått behandling mot trigeminusnerven eller ganglion Gasseri tidligere
  • inflammatorisk demyeliniserende sykdom (f.eks. multippel sklerose), eller annen form for sekundær trigeminusnevralgi

 

Les mer om CryoGem-studien

CryoGem studien

Les mer om Trigeminusnevralgi

Trigeminusnevralgi

 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter