God effekt av anfallsbehandling mot klasehodepine

Hvorfor virker behandlingen mot klasehodepine så godt for noen og ikke for andre? Det har Anja Sofie Petersen ved Dansk hodepinesenter sett nærmere på.

Best behandlingseffekt ved episodisk klasehodepine

Hun fant at de med episodisk klasehodepine oftere får god effekt av anfallsbehandlingen enn de som har fått utviklet en kronisk variant av sykdommen.

I sin doktoravhandling Real-life treatment of cluster headache in a tertiary headache center – results from the Danish Cluster Headache Survey har hun undersøkt effekten av behandling mot klasehodepine.

Hun sier at «Det viktigste funnet er at mange pasienter har god effekt av den akutte behandlingen vi gir. Det samme gjelder ikke når det kommer til den forebyggende behandlingen.

Trenger behandlinger som virker bedre

«Vi har kartlagt at vi mangler behandlinger for å hjelpe bedre, og det gjelder spesielt for de med kronisk klasehodepine, og da spesielt for forebyggende behandling. Vi har ikke klart å påvise en genetisk årsak til forskjellene.»

Anja sier til Danske Nationalt vidensenter for hovedpine at «Hvis vi kan finne en bedre forebyggende behandling for klasehodepine, vil det antakelig være samfunnsøkonomisk bra nesten uansett hva det vil koste.»

Vil se nærmere på CGRP-hemmere

Anja Sofie fortsetter sin forskning hvor hun bl.a. skal se på om noen av de nye CGRP-hemmerne kan gi effekt mot klasehodepine.

Denne teksten er hovedsakelig hentet fra følgende artikkel i Nationalt Vidensenter for Hovedpine

 

 

 

 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter