Bruker kvinner medisin mot migrene under svangerskap og amming, og oppfatter de det som trygt?

En norsk studie har undersøkt gravide og ammende kvinners syn på – og bruk av medisin mot migrene under svangerskap og amming.

Formålet med studien var å undersøke hvordan kvinnene selv oppfattet risikoen ved å ta medisin mot migrene i svangerskaps – og ammeperioden, og i hvilken grad de lot være å ta slik medisin pga. bekymring for å skade barnet.

Norske gravide og ammende kvinner i alderen 18 – 46 år, deltok i denne studien.

Dr. Tine Poole i Hodepine Norges fagråd, er medforfatter av forskningsrapporten, som du kan lese i sin helhet her:

Risk perception, beliefs about medicines and medical adherence among pregnant and breastfeeding women with migraine: findings from a cross-sectional study in Norway