Hormoner kan være årsak til svimmelhet hos kvinner

En rekke studier tyder på at hormonelle faktorer spiller en sentral rolle i utviklingen av svimmelhet.

Denne nye kunnskapen bør få konsekvenser for behandlingen. Det sier forfatterne av en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening.

Kvinner opplever oftere svimmelhet enn menn, og dette kan delvis forklares med hormonelle svingninger relatert til menstruasjonssyklusen, graviditet, bruk av hormonell prevensjon og menopause. Disse funnene er knyttet til påvisning av kjønnshormonreseptorer i det indre øret og områder av nervesystemet som påvirker balansesansen.

Det antydes at kunnskapen om hormoners effekt på det indre øret kan føre til bedre forebygging og mer målrettet behandling av vestibulære sykdommer.
Vestibulær migrene er en hodepinesykdom som gir svimmelhet i tillegg til de vanlige migrenesymptomene.

 

Tidskrift for den norske legeforening: Svimmel og kvinne, kan det være hormonelt?

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler