fbpx

Hvordan håndtere vanskelig og hyppig hodepine?

Publisert av Hodepine Norge den

Ny kunnskap om behandling og forebygging

Foredrag fra Hjernerådets seminar Håp mot hodepine tar for seg behandling av MOH (Medikamentoverforbrukshodepine) og andre kroniske hodepineformer.

Foredrag ved Christofer Lundqvist, professor ved Universitetet i Oslo og overlege i nevrologi ved Akershus universitetssykehus