Hvordan hjelpe barn og unge med hodepine?

Tema: Hodepine hos barn og ungdom på fagkonferanse for helsesykepleiere i Troms og Finnmark

Denne uka var Hodepine Norge i Tromsø for å snakke med helsesykepleiere om hodepine hos barn og unge.

Hvorfor er Hodepine Norge opptatt av hodepine hos barn og unge?

Generalsekretær i Hodepine Norge, Laila B. Mathisen informerte om hvorfor vi er så opptatt av hodepine hos barn og unge, og hva vi gjør for denne gruppen.

Generalsekretær i Hodepine Norge: Laila Bratterud Mathisen
Foto: Henriette Robertsen

Migrene er en viktig faktor

«Vi vet ikke alt om hvorfor det er så mange unge som melder om at de sliter med hodepine, men vi vet at migrene er en viktig faktor. Når hodepinen går ut over evnen til å fungere på vanlig måte på skolen, i fritiden og hjemme, er det stor sannsynlighet for at den skyldes migrene.»

Graf som viser utvilkingen av antallet med migrene for hver aldersgruppe. Den viser tydelig at kvinner rammes oftere enn menn, og hyppigst mellom 15 og 50 år.
Når de unge når puberteten, øker antallet med migrene. Migrene påvirkes av hormonendringer i kroppen.

Migrene har store konsekvenser både for den enkelte unge og for samfunnet

Tegning som viser ulike konsekvenser av migrene innen skole og utdanning, som tapt skolegang, dårligere skoleresultater, og sykefravær.
Kilde: Rapporten «Migrene i et samfunnsperspektiv» av Oslo Economics

Ressurser for barn og unge

Laila informerte om hva vi i Hodepine Norge gjør for barn og unge med hodepine:

Denne brosjyren er sendt i papirform til 1000 grunnskoler over hele landet, i 2023.

Hvordan behandles migrene hos barn og unge?

Lege og styreleder i Hodepine Norge, Tine Poole var med på Teams fra Oslo, og ga oss et innblikk i hverdagen i behandling av barn og ungdom på legekontoret. Hun kunne vise en stor bedring i fungering når de får den rette behandlingen.

Det går ut over alt jeg gjør og skal gjøre

Lisa Halvorsen i Hodepine Norges styre, er helsesykepleier i Tromsø kommune. I masteroppgaven sin valgte hun temaet Ungdommers erfaring med mestring ved migrene.

Uforutsigbar sykdom med stor innvirkning på livet

Ungdommene hun har intervjuet forteller at migrene oppleves som belastende for mange av deltakerne, det har stor innvirkning på livene deres og det beskrives av mange som veldig uforutsigbart, som gjør det
vanskelig å planlegge og leve livene sine.

De forteller også om hvordan de mestrer det å leve med migrene. De tar grep for å grep for å minske stress/belastninger i hverdagen, og prøver å balansere aktiviteter. Mange har derfor kuttet ut eller kuttet
ned på trening, jobb og andre fritidsaktiviteter, enten fordi de ikke har kapasitet til så
mye utover skole eller skolearbeid, eller fordi de har opplevd at aktivitetene trigger
migreneanfall.

Les mer om hva ungdommene forteller i masteroppgaven. På side 34 starter fortellingene.

Klikk på bildet for å åpne masteroppgaven

Hodepine Norge Troms og Finnmark

Lokallaget i Troms og Finnmark var representert i salen, ved Henriette og Lillian

https://hodepinenorge.no/troms-og-finnmark-lokallag/

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter