Hvor er Norges mest hodevennlige skole i 2023?

Klasserom med pulter og en tavle foran i rommet.

Er skolen du går på hodevennlig? Send inn din nominasjon innen 5. mars 2024.

Over 10 000 norske barn og unge i skolealder har oppsøkt lege og fått diagnosen migrene. I tillegg til dette kommer alle de som har andre hodepinesykdommer, de som ikke har oppsøkt lege og de som ikke har fått riktig diagnose. Den store utbredelsen av hodepinesykdom blant unge betyr at det i gjennomsnitt er én til to elever i hver klasse som har migrene. Dette er høye tall, og derfor er det viktig at skolene tilrettelegger på best mulig måte, slik at flest mulig barn og unge får det utbyttet av skolegangen de har rett på. 

Opplever du at skolen du selv går på, som barnet ditt går på eller som du jobber på, er gode på tilrettelegging for elever med hodepinesykdommer? Nominer skolen gjennom skjemaet nedenfor innen 5. mars 2024. 

Vinneren offentliggjøres 13. mars, og annonseres både her og på våre sosiale medier.

Barn som ser på en globus.

Alle tjener på hodevennlige skoler 

Vi vet at mange skoler klarer å legge til rette for at elevene skal kunne få det læringsutbyttet de trenger, på tross av hodepinesykdom. For å rette oppmerksomheten mot de som får det til, og for å inspirere andre, kårer vi landets mest hodevennlige skole.

Informasjon om skolen

Vi vil vektlegge disse punktene i utvelgelsen av vinner: 

  1. Viser skolen forståelse for elevens situasjon?
  2. Har skolen et godt system for melding av fravær?
  3. Tilbyr skolen mulighet til å gjøre oppgaver hjemme ved fravær? 
  4. Tilbyr skolen tilrettelegging på prøver, f eks; lengre tid, mulighet for å sitte på et eget rom etc?
  5. Har skolen et egnet sted hvor eleven kan trekke seg tilbake ved behov? 
  6. Har skolen gitt informasjon om elevens rettigheter til elev og foresatt?

Er skolen din hodevennlig? Nominer den her:

 

Se også kåringen for Norges mest hodevennlige arbeidsplass HER.

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter