Hodepine Norge gir innspill til Stortinget om blåreseptordningen og migrenebehandling

Publisert 12. oktober 2023


Hodepine Norge har denne uken levert et høringsinnspill til Stortinget vedrørende forslaget om anbudsordning for legemidler i blåreseptordningen.

Vi er bekymret for at en slik endring, basert på en liten pilotundersøkelse, kan begrense tilgangen til medisiner for migrenepasienter ved å redusere valgmuligheter og tilpasning av behandling.

Blåreseptordningen er spesielt viktig for migrenepasienter, som trenger tilgang til effektiv behandling for å håndtere sykdommen og opprettholde en god livskvalitet. For mange er tilgang til riktig medikamentell behandling kritisk for å kunne fortsette med utdanning, jobb og familieliv.

Hovedpoeng

  • Bekymring for at anbudsordningen kan begrense valgmulighetene av migrenemedisiner og redusere legenes kliniske vurdering i valg av persontilpasset behandling.
  • Migrene har store samfunnsmessige kostnader langt utenfor helsebudsjettene, med betydelige utgifter relatert til sykefravær og produktivitetstap. Det tas ikke hensyn til i vurderingen av lønnsomhet.
  • Undersøkelser blant medlemmene i Hodepine Norge viser at tilgang til riktig type CGRP-hemmer for den enkelte har hjulpet mange tilbake i jobb, noe som understreker viktigheten av tilpasset behandling.
  • Det er bekymring for at Norge kan risikere at flere legemidler trekkes fra markedet, med økte kostnader og begrensninger i behandlingsmuligheter som følge.

Politikerne har et spesielt ansvar for å se helheten

Hodepine Norge oppfordrer politikerne til å se på helheten og sikre at migrenepasienter får tilgang til nødvendig og effektiv behandling, som i sin tur bidrar til samfunnet ved å holde flere i jobb og redusere sykepenger og trygdekostnader.

Les høringsinnspillet her

Høringsinnspill fra Hodepine Norge

 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter