Migrene er en viktig årsak til at kvinner har høyere sykefravær enn menn

Kvinner og menn som får samme diagnose, er vanligvis sykmeldt omtrent like lenge. Men det ser ut til at kvinner har betydelig høyre risiko for å få disse sykdommene. Det sier NAV i sin rapport:  Har kvinner høyere sykefravær fordi de oftere er syke?

 

Kvinner har 3% høyere sykefravær enn menn – og migrene er en av flere viktige årsaker

Sykefraværet i Norge ligger stabilt på ca. 4% for menn og 7% for kvinner. Det har det gjort i mange år.  Når NAV undersøker hvilke diagnoser som har bidratt mest til kjønnsforskjellen, er migrene en av sykdommene som bidrar. Andre viktige forklaringer er at kvinner også rammes oftere av depresjon og angstlidelser og utmattelse. Når kvinner får kreft skjer det ofte i yrkesaktiv alder, mens menn oftere rammes i pensjonsalder.

I 2019 var det markant flere kvinner enn menn som ble sykmeldt med migrene, noe som gjorde migrene til den diagnosen med størst kjønnsforskjell i sykefravær. Kvinner som var sykmeldt med migrene, hadde i gjennomsnitt lengre sykefravær enn menn, med en median på 10 dager for kvinner mot 5 dager for menn. Dette viser at en del migrenepasienter opplever langvarige sykefravær, selv om mange har kortere fravær.

 


Sykefraværsprosenten for de 50 diagnosene som medførte mest sykefravær avsluttet i 2019, rangert etter størrelse. Etter kjønn (uten gravide). Kilde: NAV

Kvinner rammes hyppigere og får sterkere symptomer

Migrene og hodepine står for en betydelig del av kjønnsforskjellene i sykefravær, og problemet ser ut til å øke over tid. Forskning viser at flere kvinner enn menn rammes av både migrene og hodepine, med et forholdstall på 3:1 etter fylte 20 år. Kvinner rapporterer også om sterkere symptomer, som kan være en grunn til lengre sykefravær.

Interessant nok viser tall at kvinner oftere tar migrenemedisiner enn menn, spesielt i aldersgruppen 45-49 år. Forskningen peker på kvinnelige kjønnshormoner og menstruasjonssyklusen som mulige årsaker til at kvinner er mer utsatt for migrene.

Forståelsen av migrene og kjønnsforskjeller i sykefravær understreker behovet for tilpasset støtte og behandling, spesielt med tanke på kvinnenes særlige utfordringer med sykdommen.

NAV-analyse: Folk med mye sykefravær er ikke gjengangere

 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter