Vellykket årsmøte

Årsmøte På selveste den internasjonale hodepinedagen 12. september, holdt pasientforeningen Hodepine Norge ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet valgte ny styreleder, styremedlem og to varamedlemmer. Med dette er styret nå fulltallig og består av: Styreleder Per S. Thoresen Nestleder Ane Nore Nyhus Styremedlemmer Aud Nome Dueland Kristine Rørholt Olav Elvemo Laila Nordskog Varamedlemmer: Les mer…

Informasjonsmøter høsten 2018

Hittil i år har Hodepine Norge arrangert informasjonsmøter i Drammen, Oslo, Fredrikstad, Hamar, Tromsø, Stavanger og Tønsberg. Ytterligere 2 møter er planlagt – i Skien 22.5 og Trondheim 14.6. Møtene har hatt meget god oppslutning og tilbakemeldingene har vært svært positive. løpet av juni vil vi ha planene klare for Les mer…