Når hodet blir en pine – Læringsnettverk for personer med omfattende hodepine

NB! Interessepåmeldingen stenger 01.02.21 kl 22.00!

Vi har endelig gleden av å kunne dele informasjon om kurset «Når hodet blir en pine med dere»!

«Når hodet blir en pine» er en ny type tilbud til personer som har hodepineplager. Det er et kurs som baserer seg på læringsnettverk: At man over tid sammen skal utveksle erfaringer, lære, og utvikle et kontaktnett av personer i samme situasjon som en selv. Kurset baserer seg også på utbredt bruk av arbeidsbøker for bedre å kunne lære å kjenne seg selv og sin egen hodepinelidelse. Disse to metodene er ikke tidligere blitt brukt for å lære å leve med alvorlig sykdom, så vi er veldig spente, og har stor tro på dette!

Vi planlegger i dette pilotprosjektet å gjennomføre tre regionale læringsnettverk: Oslo, Stavanger, og Tromsø.

Nedenfor kan du laste ned mer utdypende informasjon om bakgrunn og gjennomføring, samt finne lenke til påmeldingsskjema.

Målgruppe

«Når hodet blir en pine» retter seg mot mennesker som har store plager og begrensninger i livet på grunn av hodepineplager. Vi regner med at de fleste som vil ønske å delta enten har migrene, medikamentoverforbrukshodepine eller andre former for hyppig eller invalidiserende hodepine.

Målet med læringsnettverket

Ved å bruke læringsnettverk som verktøy, har vi også kunnet sette oss mål som tidligere har vært vanskelig å klare gjennom mer tradisjonelle kurstyper. Hovedmålene ved læringsnettverket er:

 • Det skal være en møteplass mellom personer med omfattende hodepine, erfaringskonsulenter, nevrologer og kognitiv terapeut.
 • Deltagere skal få økt helsekompetanse gjennom oppdatert medisinsk kunnskap om forståelse og behandling av hodepinelidelser, samt kognitive teknikker for bedre å mestre hodepinen for å leve bedre med omfattende hodepine.
 • Det skal skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for deltakere å se seg selv i lys av andres valg og levde erfaringer med mye hodepine.
 • Deltagelse skal være en mulighet for deltagerne til å bygge lokale nettverk de kan dra nytte av etter kursets slutt.
 • Å skape endring hos den enkelte deltaker som gjør det lettere å leve med omfattende hodepineplager.
 • Deltagelse skal føre til mindre forbruk av helsetjenester for den enkelte, færre fraværsdager, og minsket fare for frafall og uførhet.

Første samling

Hver nettverksgruppe møtes til sammen fire ganger over en periode på ca. to år, og dette er datoene vi har planlagt å holde første samling:

Oslo – 04.03.2021, kl. 18.00 – ca. 21.00

Stavanger – 18.03.2021, kl. 18.00 – ca. 21.00

Tromsø – 25.03.2021, kl. 18.00 – ca. 21.00

Legg merke til at på grunn av Coronapandemien vil samlingene inntil videre foregå digitalt på Teams. Dette er en endring fra den opprinnelige planen om å avholde alle samlingene fysisk, men vi er blitt nødt til å se på alternative måter å gjennomføre tilbudet på.

Vi hadde opprinnelig planlagt å avholde helgesamlinger for hver gruppe, men siden vi inntil videre må avholde det digitalt har vi måttet korte ned første møte til tre timer. Dersom det blir mulig å avholde de senere samlingene fysisk vil de foregå som helgesamlinger.

Krav til deltagere

For å sørge for at alle får så mye som mulig ut av kurset, har vi satt visse krav til alle deltagere:

 • Deltagere må være over 18 år.
 • Det forventes at alle deltar aktivt og er åpne om hvordan hodepinen preger eget liv.
 • Det forventes at man deltar på alle samlingene såfremt det ikke lar seg gjøre på grunn av f.eks. sykdom.
 • Alle som ønsker å delta i nettverket må være villige til å fylle ut arbeidsbøkene, samt evaluering etter endt kurs.
 • Siden vi er blitt nødt til å bruke digitale løsninger, forventes det at deltagerne har de nødvendige tekniske forutsetningene for å gjennomføre kurset, herunder:
  • Ha en datamaskin som kan kjøre siste versjonen av Microsoft Teams.
  • Kunne fylle inn og levere arbeidsbøker og andre skjemaer digitalt.
  • Det anbefales å bruke øreplugger / headset etc. og kamera under digitalt kurs for best opplevelse for alle deltagere og kursholdere.

Vennligst legg merke til at siden dette er et pilotprosjekt, vil det dessverre være begrenset med plasser.

Koster det noe?

Det vil være en deltakeravgift på 750 kroner per deltaker for å delta på kurset. Dette er et engangsbeløp, og dekker gjennomføringen av hele kurset.

Nedlastning av informasjonsbrosjyre

Vi har laget en informasjonsbrosjyre som kan lastes ned her.

Nedlastning av prosjektsøknad

Dette er en utfyllende beskrivelse av tilbudet. Legg merke til at dette er prosjektsøknaden, og noen ting er av praktiske hensyn blitt endret i ettertid.

Nedlastning av Taushetsplikt

Her kan du finne informasjon om taushetsplikten. Les denne før du melder deg på.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål du ikke har fått svar på, er det bare å sende en e-post til kurs@hodepinenorge.no.

Påmeldingsskjema

Trykk her for å komme til påmeldingsskjema.

NB! Interessepåmeldingen stenger 01.02.21 kl 22.00!

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter