Bli kjent med forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Publisert mai 2022

Flere roller – alle handler om hodepine

12. mai er det den internasjonale sykepleierdagen, hvor sykepleieryrket markeres over hele verden. I anledning dagen har vi vært så heldige å få snakke med forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl, som jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved St. Olavs hospital i Trondheim. Vi skjønner at dette er en travel dame, når vi får høre at Gøril også har tilhørighet til NTNU og nå i tillegg er involvert i det nye norske forskningssenteret for hodepine, NorHEAD.  

Forskningssykepleier Gøril Bruvik Gravdahl

Vi ser jo at du har flere roller Gøril, og at alle handler om hodepine. Hvordan havnet du i hodepinefeltet? 

Jo, jeg utdannet meg først til sykepleier, og så tok jeg en master i anvendt klinisk forskning ved NTNU.  Min første jobb var ved nevrologisk avdeling på RIT i Trondheim. Jeg likte nevrologien godt, så når det som i dag er Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, ble opprettet i Trondheim i 2002 – søkte jeg. Der har jeg vært siden 2003. 

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Arbeidsdagene mine er veldig varierte. Her ved St. Olav har vi mange ulike forskningsstudier som handler om å få mer kunnskap om behandling av hodepinesykdommer. Noen prosjekter har jeg en liten rolle i, mens i andre er det jeg som gjør det meste, med støtte fra kollegaer.

For tiden er det CandMig-studien, som har førsteprioritet. Det er en stor, landsomfattende studie som ser på effekten av Kandesartan som forebyggende behandling mot episodisk migrene. De som er interessert i å være med i studien sender e-post til hodepine@ntnu.no, og så ringer jeg dem opp, intervjuer dem og fordeler de som er kvalifisert til å delta rundt til de lokale sykehusene.  De som ikke kan være med i studien, prøver jeg å sette av god tid til å snakke med, slik at de kan få litt informasjon, råd og kunnskap om mulige veier videre for å få hjelp med hodepinen sin. 

I dag har jeg generelt mye kommunikasjon med deltakere og mulige deltakere til forskningsstudier om hodepine, og svarer på henvendelsene som kommer inn til Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine. 

Nå er jeg med i planleggingen av flere store studier med mye sykepleierinnsats.

En annen viktig oppgave for tiden er forberedelser til oppstart av NorHEAD – Norsk senter for hodepineforskning, som starter driften 1. august. Mye spennende forskning på helt nye behandlingsmetoder hvor pasienter fra hele landet får mulighet til å delta.

Hva liker du ved jobben din?

Jeg liker veldig godt å snakke med pasienter som har bestemt seg for å gjøre noe for å forbedre sin situasjon. Da har de gjerne meldt seg til å være med i en studie. Det er så meningsfylt å kunne hjelpe til med å dele informasjon og kunnskap om hvilke muligheter som finnes slik at de blir i stand til å ta gode valg på egne vegne.

Det er også faglig veldig interessant å se variasjonen innenfor hodepinesykdommer, og holde seg oppdatert på all ny kunnskap. 

Har du noen tips til andre som vurderer å bli hodepinesykepleier?

Ja, da vil jeg anbefale å bli med ulike nevrologer på polikliniske konsultasjoner med hodepinepasienter. Det er svært lærerikt og nyttig.

Hva slags hodepinesykdommer ser du i jobben din? 

Nå for tiden ser jeg flest med episodisk migrene, i CandMig-studien. Jeg snakker med mange på telefonen, med alle typer hodepine. Jeg svarer også på de fleste henvendelsene som kommer til hodepine@ntnu.no med mindre det er tydelig at de melder seg til en studie noen andre har ansvar for.

Tidligere da nevrologene ved kompetansetjenesten drev pasientbehandling, hadde jeg oppfølging av en del pasienter som hadde vært hos en av hodepinespesialistene.  Der kom jeg borti alle de ulike hodepinediagnosene. Gjennom studiene har jeg også blitt kjent med mange pasienter, spesielt de med kronisk klasehodepine. Tidligere pasienter med episodisk klasehodepine ringer fremdeles når de får en ny anfallsperiode. Marit Fjærli er nå hodepinesykepleier på poliklinikken på St. Olavs hospital.

Bilde av Gøril i forbindelse med en tidligere studie på bruk av CPAP ved klasehodepine

Har du noe kontakt med andre hodepinesykepleiere?

Ja, vi hodepinesykepleiere har et internasjonalt forum der vi holder kontakten og utveksler erfaringer; International Forum for Headache Nurses. Der sitter jeg i styret.  

I Norge har vi ikke et eget forbund enda, men det ønsker vi å få til på sikt, gjerne under Sykepleierforbundet. Vi jobber allikevel for å holde kontakten, vi sykepleiere som jobber med hodepine i Norge. Jeg har møtt flere i forbindelse med at de har blitt tilknyttet forskningsprosjektene våre, og på møter for hodepinesykepleiere arrangert av legemiddelindustrien. Det har vært veldig lærerikt og nyttig.

Får du noe faglig påfyll i jobben din?

Ja, faglig påfyll er viktig for meg. Jeg er med på de internasjonale hodepinekonferansene sammen med de andre i IFHN. Vi skal møtes på Migraine Trust-konferansen 8-11. september i London. 

Når jeg holder innlegg om hodepine på Legeforeningens kurs, blir jeg ofte med på resten av kurset slik at jeg får med meg det som er nytt. Der kan jeg også fange opp nye måter å forklare ting på slik at det blir lettere å formidle til pasientene. 

Jeg følger alltid Hodepine Norge sine åpne publikumsmøter om hodepine, og mange nasjonale møter.

Trondheimskonferansen i begynnelsen av desember er også viktig for faglig påfyll.
Den har tema hodepine og er en årlig konferanse for helsearbeidere, om hodepinebehandling og ny kunnskap.  Alle sykehusene i landet er med her, i tillegg til de privatpraktiserende hodepinespesialistene.

Er det noen spesielle utfordringer du møter som hodepinesykepleier?

Det er viktig for meg at alle i landet som ønsker informasjon og hjelp med hodepinen sin kan få det. 

Men jeg når ikke ut til alle dessverre. De som har et godt forhold til legen sin, bør ta opp det de lurer på med legen. Jeg kan gi generelle råd, anbefalinger og forklaringer, men kan ikke følge opp pasienter det ikke er gjort en avtale om med en av våre nevrologer.

Da er jeg veldig glad for å kunne henvise til Hodepine Norge som er fantastisk kanal med korrekt informasjon og godt tilbud til medlemmene sine.

Nye forskningsstudier 

Gøril forteller om en av de ferskeste prosjektene som hodepinegruppen på St. Olav jobber med: 

CandClus er en viktig studie som skal teste om Kandesartan kan virke forebyggende for de som har episodisk klasehodepine. 

Hvis vi får penger, vil vi gjerne komme i gang så raskt som mulig – da er det viktig at vi vet om hverandre.  Så hvis du har episodisk klasehodepine, og kan tenke deg å være med, er det veldig fint om du allerede nå tar kontakt på hodepine@ntnu.no. Ta kontakt med oss selv om sykdommen din ikke er i aktiv fase akkurat nå. 

Uansett hvilken hodepinesykdom du har – Hvis du vil undersøke om vi har en studie som passer for deg, er det bare å ta kontakt på hodepine@ntnu.no. Hvis du en gang har opplevd å ikke bli inkludert i en studie, vil vi gjerne at du tar kontakt allikevel – for kriterier for å være med endres fra studie til studie, og det kan godt hende vi har noe som passer bedre for deg nå. 

Tusen takk for at du ga oss et innblikk i din arbeidshverdag Gøril, og gratulerer så mye med sykepleierdagen til deg og dine kolleger.

https://hodepinenorge.no/en-lang-vei-mot-riktig-diagnose-christine-har-kronisk-klasehodepine/

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter