Ny forskning peker på nye behandlingsmuligheter for migrene

en lege i et klasserom holder et skilt med teksten bedre migrenebehandling

En ny dansk studie viser at signalstoffet CGRP ikke er nødvendig for å utløse migreneanfall. Denne kunnskapen kan bane vei for utvikling av nye legemidler for å behandle migrene.

Studien som nettopp er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Brain, kartlegger noen av de komplekse biologiske prosessene bak migreneanfall. Her dokumenterer de at migreneanfall i noen tilfeller kan være forårsaket av andre faktorer enn CGRP.

Lovende ny kunnskap

Den nye kunnskapen kan føre til nye legemidler som kan være effektive mot migreneanfall. Førsteforfatter og lege Thien Phu Do fra Dansk Hodepinesenter ved Rigshospitalet Glostrup, sier dette om studien:

«Vi har vist at migrene er en svært kompleks sykdom som kan utløses av en rekke ulike biologiske prosesser. Resultatene våre kan forklare hvorfor de nye medikamentene mot CGRP ikke hjelper alle migrenepasienter. Ved å gjøre det har vi kommet et viktig skritt nærmere en helhetlig forståelse av hva som utløser et migreneanfall», sier Thien Phu Do.

Legemidler mot CGRP er det nyeste innen behandling av migreneanfall, men de virker ikke tilstrekkelig for alle migrenerammede. Forskerne i den nye studien klarte derfor å fremprovosere migreneanfall hos pasienter, selv om de hadde fått medikamenter mot CGRP.

Nye legemidler på lengre sikt

75 personer med migrene deltok i studien, som ble utført ved Dansk Hodepinesenter ved Rigshospitalet Glostrup. Deltakerne ble delt inn i to grupper, og fikk enten et medikament mot CGRP eller et inaktivt placebomiddel, deretter et medikament kjent for å utløse migreneanfall.

Fra tidligere studier er det kjent at CGRP sannsynligvis utløser migreneanfall ved å øke et annet signalstoff kalt cAMP. Den nåværende studien viser at cAMP øker i cellene uavhengig av CGRP, og at det er denne økningen i cAMP som bidrar til å utløse migreneanfall:

«Nå som vi vet at CGRP bare er ett av flere signalstoffer som er involvert i et migreneanfall, åpner det for nye behandlingsmuligheter. Dette tyder på at migreneanfall vil kunne behandles med nye medisiner i fremtiden», sier Thien Phu Do.

Før nye medikamenter kan bli en realitet, kreves det ytterligere forskning på de utløsende faktorene til migreneanfall.

Originalartikkel ble publisert 17. august 2023 Nationalt Videncenter for Hovedpine.

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter