Mindre skiftarbeid ga mindre hodepine

Hyppige endringer mellom type arbeidsskift er antakelig hovedutfordringen

En ny studie blant sykepleiere i Norge, viser at endring i type skiftarbeid og nattarbeid hos sykepleiere er relatert til langsiktig hodepinefrekvens. I denne studien svarte 1104 sykepleiere på spørsmål omkring arbeidssituasjon og hodepine med 3 års mellomrom. Studien viser at en endring til færre hyppige skifter mellom dag/natt-vakter og en reduksjon i antall nattevakter pr år var relatert til å ha mindre hodepine. Det er sannsynligvis hyppige endringer mellom type arbeidsskift og ikke nattevakter i seg selv som er hovedutfordringen.

Forskerne har fulgt sykepleierne gjennom flere år, og sammenlignet svarene fra de som bare jobber dagtid, de som jobber nattskift og de som jobber skift uten natt.
90,5% av sykepleierne som deltok i studien var kvinner.

Hodepineforskninsgssenteret NorHead med flere står bak studien

Studien er utført av NorHead, Akershus universitetssykehus og Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo .
Den er en del av SUSSH – spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere, og er et samarbeid med Nasjonalt senter for søvnmedisin, Haukeland sykehus.

Les forskningsartikkelen her:
Changes in work schedule affect headache frequency among Norwegian nurses: A 3 year follow-up study 

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter