Gener gir ny kunnskap om klasehodepine

En ny internasjonal studie der pasienter fra flere europeiske land har deltatt, viser at røyking virker inn på hvor alvorlig klasehodepinen er hos den enkelte. Studien viser også at klasehodepine i stor grad er arvelig.

 

En betydelig del av årsaken til at folk lider av klasehodepine skyldes variasjoner i ni spesifikke gener. Det viser en ny metastudie.

Forskere fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, A-hus, NTNU og St. Olavs hospital har bidratt til de nye resultatene, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Annals of Neurology.

Klasehodepine, er en svært smertefull og intens sykdom som gir anfall i serier (klaser) med halvsidig hodepine bak øyet. Klasehodepine er relativt sjeldent, men kan være en stor belastning for de som rammes. Sykdommen rammer flest menn.

Høy arvelighet

Totalt 14,5% av risikoen for klasehodepine kan forklares med de genene som til nå er funnet, ifølge den nye studien. Dette betyr at det er en betydelig genetisk faktor bak årsaken til at noen får klasehodepine.

«Det er en mye tydeligere sammenheng mellom genetikk og klasehodepine enn vi hadde forventet. Dette understreker at det er en betydelig biologisk årsak til klasehodepine», sier forskningsleder, førsteamanuensis, Ph.D. Thomas Folkmann Hansen

Betydningen av fire av de ni genene for klasehodepine har ikke tidligere vært kjent.

Den mulige effekten av røykeslutt bør undersøkes

Studien fant også klare tegn på en sammenheng mellom røyking og klasehodepine. Det ble funnet indikasjoner på en årsakssammenheng mellom klasehodepine og hvor mye man røyker. Dvs. en sterk statistisk sammenheng mellom klasehodepine og spesielt storrøykere.

Derfor bør det gjennomføres forskning for å teste den mulige effekten røykeslutt kan ha på klasehodepine på lang sikt:

«Selv om sammenhengen fortsatt er usikker, er det en generell anbefaling å slutte å røyke. Spesielt for klasehodepine påvirkes behandlingsalternativene våre på grunn av hjertesykdom og andre sykdommer som røyking er en kjent risikofaktor for», sier professor Anja Sofie Petersen fra Dansk Hodepinesenter.

Klasehodepine og røyking

Sammenhengen mellom klasehodepine og røyking har vært diskutert i mange år. Det er fordi mange flere personer med klasehodepine røyker sammenlignet med befolkningen generelt.

I den omtalte studien var minst 3 av 4 av deltakerne med klasehodepine røykere eller eks-røykere. Dette kan skyldes at røyking er en medvirkende årsak til klasehodepine, men det kan også være et uttrykk for at røyking og klasehodepine deler noen årsaksfaktorer som ennå ikke er funnet.

Det vil kreve større studier over lengre tid for å fastslå om røyking er en medvirkende årsak til utvikling av klasehodepine.

«Hvis det er en årsakssammenheng, kan mennesker med klasehodepine ha nytte av å skjerme barna sine mot passiv røyking og aktivt oppmuntre dem til ikke å begynne å røyke. Den nye kunnskapen om arvelighet av klasehodepine og sammenhengen med røyking er et ekstra godt argument for at de som har klasehodepine i familien skal la være å røyke. Det er også i tråd med de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene», sier Anja Sofie Petersen.

Internasjonalt forskningssamarbeid

Blant de ni undersøkte genene med betydning for klasehodepine, er det kjent at tre av dem også har betydning for migrene. Dette tyder på at det bare er visse fellestrekk mellom migrene og klasehodepine, men at de kan være biologisk noe like.

Det kan også hjelpe å forklare at noen typer anfallsbehandling virker på begge typer hodepine, mens den forebyggende behandlingen er ganske forskjellig mellom de 2 hodepinetypene.

Bak metastudien ligger et samarbeid mellom 16 hodepineforskningsgrupper fordelt på 13 ulike, primært europeiske, land.

Den samlede metastudien hadde data fra mer enn 36 000 personer.

Originalartikkel fra Nationalt videncenter for hovedpine i Danmark

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter