Hodepineforskning

Forskningssamarbeid

Hodepine Norge bidrar til hodepineforskning ved vårt partnerskap i NorHead – Norsk senter for hodepineforskning.

NorHead er finansiert av Forskningsrådet, som et forskningssenter for klinisk behandling
Målet er å bedre behandlingen av norske hodepinepasienter, gjennom forskning.
Senteret skal ikke drive behandling, men finne nye behandlingsmetoder.

En visuell oversikt over partnerne i hodepineforskningssenteret NorHead.
Oversikt over alle partnere i NorHead. Klikk på bildet for å se større versjon

Tre ulike typer hodepinestudier

NorHead driver tre ulike typer forskningsstudier for å finne nye behandlinger mot hodepinesykdommer:

  • Kliniske studier (utprøving av behandling med hodepinepasienter)
  • Maskinlæring og kunstig intelligens
  • Registerstudier

Internasjonalt forskningssamarbeid i NorHead

Visuell oversikt over NorHeads samarbeid internasjonalt.
Oversikt over hvilke land NorHead har forskningssamarbeid med. Klikk på bildet for større versjon

Hodepine Norges bidrag i NorHead

Som partner i NorHead har Hodepine Norge ansvar for arbeidsgruppe 5 som vurderer interessenter, etikk og bærekraft i forskningsprosjektene.

Viktige oppgaver er å sørge for:

  • At brukerrepresentanter er med i alle forskningsprosjekter
  • At forskningen er etisk, nyttig for pasientene og kommer dem til gode
  • At riktige personer og fagområder får nødvendig kunnskap om forskningsprosjekter og forskningsresultater

 

Publikumskonferanse

NorHead arrangerer årlig en publikumskonferanse for alle som ønsker å høre siste nytt om Norsk hodepineforskning.
I 2023 ble konferansen Hodepinekveld, håp om bedre behandling, holdt i Trondheim
I 2024 planlegger vi å holde konferansen i Bergen.

Fullt auditorie med publikum som lytter til siste nytt om hodepineforskning

Brukermedvirkning i hodepineforskningen

I NorHead er brukerne med i alle ledd. Hodepine Norge har en representant i styret og i styringsgruppen, og leder arbeidsgruppe 5.
Alle kliniske studier i NorHead har med en brukermedvirker som deltar i prosessen fra start til implementering.

Brukermedvirkning i hodepineforskningen handler om dialog og samarbeid mellom forsker og bruker.
Brukere er vanligvis hodepinepasienter eller deres pårørende, og skal fortrinnsvis være representert gjennom Hodepine Norge.

Hodepine Norge jobber for å utvikle metoder for å lære å leve bedre med hodepinesykdom. Vi samarbeider med NorHead om å planlegge forskning på slike metoder. Det er viktig for å finne ut hva som fungerer best.

 

Øyeblikk fra publikumskonferansen

På publikumskonferansen spør vi publikum om hva de ville ønsket å forske på.  Dette er viktig input til forskerne:

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter