fbpx

Oksygenbehandling av klasehodepine

St. Olavs hospital i Trondheim har laget pasientinformasjon om behandling av klasehodepine med oksygen.

Dette er i utgangspunktet pasientinformasjon for pasienter som får behandling ved St. Olavs hospital, men mye av informasjonen om selve behandlingen og hvordan den fungerer vil være lik ved andre sykehus.

Det som kan være annerledes ved andre sykehus, er praktiske forhold rundt utlevering og retur av utstyr, samt påfyll av oksygen.

Pasientinformasjon om oksygenbehandling ved klasehodepine ved St. Olavs hospital:

https://stolav.no/Documents/NKH/Oksygenbehandling%20ved%20klasehodepine%20%20180423.docx.pdf

St. Olavs hospital har også laget andre informasjonssider om forskjellige typer hodepinesykdommer, hvor man kan lese mer om hodepine, diagnose, utredning og behandling. Denne siden er tilgjengelig for alle på nett.

Pasienteninformasjon om hodepine ved St. Olavs hospital