Interessen for hodepine startet med rugby. Kiropraktor Jamie har master i hodepine

Jamie CoyneStacey, kiropraktor ved helsgruppen Nemus er en av to kiropraktorer i landet med master i hodepine. Den andre er Martin Herneblad-Due, og han kan du lese mer om her: Intervju med Martin


Vi har tatt en prat med Jamie for å høre mer om hvordan han fikk interesse for hodepine, og hvordan han jobber med hodepinepasienter i praksisen sin. 

Jamie Coyne Stacey

Jamie tok sin kiropraktorutdanning ved AECC UC i England, og i 2022 fullførte han en mastergrad i hodepinesykdommer ved Universitet i København. 

Idrettsbakgrunn ga grunnlag for hodepineinteressen

Vi spør Jamie hvordan han ble interessert i hodepine. Han forteller at han har bakgrunn innen idrett, og da spesielt Rugby.  Innen rugby er det ikke uvanlig med hjernerystelser, og de siste ti årene har dette temaet påvirket utviklingen av sporten. Hodetraumer, hodepine, kjeveplager, nakkeplager og idrettsskader har dermed blitt Jamies hovedområder i hverdagen på klinikken. Han ønsker å fortsette å utvikle kunnskapen sin for å hjelpe disse pasientene. 

Flere gode grunner til å ønske økt kunnskap om hodepine

Du har altså tatt en master i hodepine. Det er ikke så vanlig, og vi lurer jo på hva som gjorde at du valgte dette temaet for masteroppgaven din?

Det er stort behov for kompetanse innen utredning og behandling ulike hodepinetyper i primærhelsetjenesten. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne tilby raskere utredning og effektiv behandling. 

Hodepine har ofte en invalidiserende påvirkning i menneskers liv. Det fører også til at hodepinesykdommer påvirker samfunnsøkonomien negativt. Det er bare mer kunnskap som kan hjelpe til med å gjøre hverdagen bedre for de som er rammet, og å senke belastningen på samfunnsøkonomien.

Mange hodepinepasienter i klinikken

De fleste av mine pasienter kommer med en eller annen form for hodepine, og det er svært viktig for meg å være god på utredning og diagnostikk for å kunne tilby best mulig hjelp. 

Mildt hodetraume/ mild traumatic brain injury (mTBI) kan ramme hvem som helst, og påfølgende hodepine og andre langvarige symptomer kan være svært invalidiserende. Nyere kunnskap og forskning viser at systematisk utredning og behandling av mTBI-pasienter gir rask framgang, og i stor grad full restitusjon. 

Det er fortsatt behov for langt mer forskning innenfor dette feltet, da mye av forskningen er gjort på atleter, selv om det kan ramme hvem som helst. 

Hodepine er svært vanlig på kiropraktorkontoret. 

Hvordan ble du interessert i temaet hodepine? 

-En av de vanligste nevrologiske sykdommer globalt er hodepine, og det er et vanlig problem som pasienter kommer til oss kiropraktorer med for å få hjelp.

Dette sammenfaller ofte med nakke-, kjeve-, spenningsproblematikk generelt. Derfor jobber vi på klinikken mye med spenningshodepine og migrene, men også med andre typer hodepine. Utredning og riktig diagnose er viktig for å kunne gi riktig behandling og råd, samt skille ut de typene hodepine som krever annen oppfølging. Noen må også sendes til akuttbehandling på sykehuset. 

Egen erfaring med sterk hodepine og feil diagnose

Jamie forteller at han selv har erfart å dra på legevakten med sterk hodepine;
-Den var helt tydelig ikke av MSK (Muskel/skjelett) -årsak, og etter en sjokkerende mangelfull undersøkelse ble jeg sendt hjem av legen med diagnose “atypisk migrene” og NSAID. Da tilstanden forverret seg, mistenkte en kiropraktorkollega at det var meningitt (hjernehinnebetennelse) og måtte “ta bakveien” gjennom en bekjent lege for å få meg inn på akuttmottaket og innlagt for behandling. Denne episoden underbygget hvor mangelfull kunnskapen om utredning og differensialdiagnose av hodepine er, hvor viktig det er at det blir håndtert raskt og riktig. I verste fall kan feil diagnose gi fatale konsekvenser. 

Riktig trening hjelper for hodepine etter hjernerystelse. 

Hva var det viktigste funnet i masteroppgaven din? 

-Oppgaven min har tittelen “Exercise therapy to subthreshold aerobic training for post-traumatic headache—a narrative review.” 

De viktigste funnene var at det er viktig med gradert, aerobisk trening under smerteterskel. Det gir mye raskere bedring for de som sliter med langvarige symptomer etter hjernerystelse. 

I tillegg fant jeg at råd som innebærer hvile, samt unngå lys og lyd i noen uker, vil kunne forverre og forlenge tilstanden. Studier viser at dette dessverre er råd som ofte blir gitt av fastlege og nevrolog til mange slike pasienter i en tidlig fase etter hjernerystelse. 

Hvordan fant du en veileder som kan hodepine? 

Masterstudiet i Hodepinetilstander ved Universitetet i København undervises ved Dansk Hodepinesenter, som hører til under Rikshospitalet i København. Her er samtlige undervisere globalt anerkjente spesialister innen hodepinefeltet, og våre veiledere ble tildelt ut fra matchende arbeidsområde og studentens valgte tematikk for masteroppgaven. 

Jamie og Nemus-kollega Martin, ved Dansk hodepinesenter i København

Kun 12% av dansker får riktig behandling hos fastlegen. 

Var det noe som overrasket deg i arbeidet med masteren? 

-Selv om København har noe av verdens beste leger spesialisert innenfor hodepine pr. innbygger, får kun 12% av de som sliter med migrene, riktig medisinsk behandling hos fastlegen. Dette underbygges av flere studier som belyser det globale behovet for økt kunnskap innen diagnostikk og behandling av hodepine i primærhelsetjenesten. 

Tester pasienter med hodepine etter hjernerystelse, med tredemølle/sykkel

Har kunnskapen du fikk under arbeidet med masteroppgaven vært nyttig etterpå?

-Ja, dette er høyaktuelt i min kliniske hverdag, og det har allerede blitt godt anvendt.

I arbeidet med masteroppgaven, viste flere kliniske studier at tilpasset aerobisk trening er en viktig faktor i rehabiliteringen av mTBI (hjernerystelse)-pasienter. Jeg bruker en tredemølletest eller sykkeltest med alle mine post-traumatisk hodepinepasienter i daglig praksis. Forskning påpeker at PTH (Posttraumatisk hodepine) og mTBI (mild traumatic brain injury) krever en fysisk behandlingsprotokoll, og det er lite bevis for effekt av farmakologisk behandling. 

Ved en tredemølletest måler man hvor symptomer etter hjernerystelse setter inn/forverres, og tar det med i planen for behandling.

Nemus Frogner har allsidig tilbud for hodepinepasienter

Hvor jobber du nå? 

-Jeg holder til ved NEMUS Frogner i Oslo. Klinikken ligger inne i Aleris Sykehus, som er en samarbeidspartner av oss.  

Dette er en tverrfaglig klinikk med treningsrom, som lar oss kombinere trening og aktivitet med manuell behandling. Det meste av min hverdag i klinikken består av pasienter med mTBI (hjernerystelse), ulike former for hodepine, kjeveplager, nakkeplager og idrettsskader. Vi har et tett samarbeid med HØR, og jeg jobber derfor også mye med tinnitus som stammer fra kjeve- og nakkeproblematikk. 

Samarbeider tett med fastlegen

Hvor stor andel av pasientene du møter har hodepine? 

-De fleste pasientene jeg ser i min kliniske hverdag har en form for hodepine. For mange er det svært relevant med tverrfaglig behandling, og jeg har blant annet et tett samarbeid med pasientens fastlege for riktig medisinering ved siden av fysikalsk behandling. 

Det er meget viktig å informere fastlegene om oppdaterte behandlingsprotokoller for de ulike hodepinediagnosene, siden de så ofte er pasientens første kontaktpunkt i helsevesenet. 

Ser mye migrene, og hodepine etter hjernerystelse

Hva slags hodepinetyper ser dere på kontoret? 

-De fleste hodepinetyper jeg ser er post-traumatisk hodepine, langvarige hjernerystelsessymptomer og migrene. 

Finn deg en hodepinespesialist

Med det du vet nå – Hvis du var en pasient med udiagnostisert tilbakevendende hodepine, hvordan ville du gått frem for å få god hjelp? 

-Søk opp en hodepinespesialist med en grundig bakgrunn innenfor både farmakologisk og ikke farmakologisk behandling. Det er viktig å huske at medikamenter ikke er riktig behandling av alle hodepiner, og kun én av flere faktorer til håndtering av visse typer. Derfor er det viktig at behandleren din har god kunnskap om en helhetlig behandlingstilnærming. Først og fremst, må terapeuten bruke ICHD-3 for diagnostikk av hodepine for riktig oppfølging og behandling. 

I Norge har vi 2 kiropraktorer og 2 nevrologer med mastergrad i Hodepinetilstander fra Universitetet i København. NEMUS kollega og kiropraktor Martin Herneblad Due, Nevrolog Maria Argren fra Rikshospitalet i Oslo, og snart nevrolog Zhilwan Gadan fra Oslo Hodepinesenter er inkludert meg selv, foreløpig de eneste uteksaminerte helsepersonell som praktiserer i Norge. 

Det er selvfølgelig flere kolleger med spisskompetanse innen hodepine blant Norsk Kiropraktorforenings (NKF) medlemmer med spesiell interesse hodepinefeltet.

Hodepine Norge har medlemsavtale med Nemus

Lær mer om hodepine

Relaterte artikler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter